Nej tack till skolplikt från tre års ålder!

Screenshot_2024-06-15_at_12.00_.28_.png

Nu lägger socialdemokraterna återigen ett förslag om skolplikt från tre års ålder. Vi säger NEJ TACK! Föräldrar kommer inte längre kunna välja hemmaomsorg eller pedagogisk omsorg (familjedaghem/flerfamiljssystem) från tre års ålder till sina barn om förslaget går igenom.

Tittar man på hur barns språkutveckling påverkas av att de går i förskola så går det inte att se några positiva effekter och det beror på flera orsaker:

  1. Förskolor i invandrartäta områden har ofta personal som pratar dålig svenska, eller som inte pratar svenska alls, eller barnets modersmål enligt Skolinspektionen.
  2. Det första som tar stryk i en stor barngrupp är just språkutvecklingen. Och stora barngrupper har en majoritet av alla förskolor i Sverige. Buller, stress och för lite personal som inte hinner samspela med barnen gör det svårt att stimulera språkutvecklingen.  
  3. En studie vid Göteborgs universitet visar att förskolor generellt har en låg kvalitet när det gäller språkutvecklande aktiviteter.
  4. Många barn har ett annat modersmål än svenska i invandrartäta områden, så därför pratar de hellre sitt modersmål med varandra än svenska, enligt studier.
  5. En majoritet av alla barn med invandrarbakgrund har gått i förskola – och ändå lämnar de skolan med dåliga kunskaper i svenska och ofullständiga betyg, därför blir det bara pinsamt att påstå att förskola ger bra kunskaper i svenska eller bättre skolresultat.

Staten äger inte våra barn. Alla föräldrar har enligt Barnkonventionen rätt att själva välja den barnomsorg som passar barnet bäst, så NEJ TACK till skolplikt för treåringar! (Och nej tack till skolplikt överhuvudtaget innan sex års ålder).


Läs också:

S-kravet obligatorisk förskola för alla barn

Föräldrar jagas med oannonserade hembesök så att de ska sätta barnen i förskola

F
örskola gör att barn lär sig mindre och får fler beteendeproblem

Förskolor har generellt låg kvalitet när det gäller språkutvecklande insatser

Språkstödjande insatser i förskolan i utsatta områden gav inte någon effekt

Skolinspektionen: Otillräcklig kvalitet på förskolor i utsatta områden

I Sverige finns det förskolor där inte någon pratar svenska

Manal vill inte lämna sitt barn i förskolan i Göteborg

Barn med ett annat modersmål hamnar utanför i leken

Forskningssammanställning om förskolans negativa effekter

 


Madeleine Lidman, Föräldraupproret    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Madeleine Lidman, Föräldraupproret kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Jag ger Madeleine Lidman, Föräldraupproret tillåtelse att överlämna den information som jag lämnar på detta formulär till följande parter:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...