Inför bidrag för återresor och röttersök för vuxna adopterade


Gäst

/ #11

2016-09-25 07:43

Detta är angeläget då jag själv har börjat söka rötter. En återresa är planerad sedan mer än 15 år sedan. Men det har inte funnits ekonomi för en sådan, tyvärr…