Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #92

2015-09-24 10:38

Visst måste Y-tåget bevaras, och kollektivtrafiken utvecklas ännu mer. Men jag tycker det är konstigt att inte Y-tåget stannar i Esbo centrum. Det skulle inte ta många minuter extra, och Esbo-borna skulle också gärna åka detta 'snabbtåg'.