Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #93

2015-09-24 12:58

Någon korkad tjänsteman sade att folk inte kan flytta till landsorten ock förutsätta att det kommer tjänster. Men i detta fall fanns ju tjänsten (tågföbindelsen) och det lockade folk att flytta. Och så dras den in efteråt!!!!