Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #88

2015-09-23 22:14

Y juna edistää kestävää kehitystä. Valtion pitäisi tukea ja lisätä sujuvaa, edullista joukkoliikennettä ja sitä myöden myös parantaa hyvinvointia. Linjan lakkautuksella on heikentävä vaikutus sekä asukasviihtyvyyteen että kestävään kehitykseen. Siuntion kunnan asutuksen on ajateltu keskittyvän radan varteen, että ihmisten olisi sujuvaa kulkea töihin ja opiskelemaan. Linjaautoliikenne on hitaampaa, ruuhkauttaa muuta liikennettä eikä edistä kestävää kehitystä.