Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #84

2015-09-23 19:52

Jag tycker det är viktigt att folk som bor en bit utanför de stora städerna, ska ha möjlighet till en så smidig och miljövänlig trafik som möjligt. Avfolka inte landsbygden, bästa regering!