Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #77

2015-09-23 14:25

Ingå och Sjundeå är bägge orter som ger familjer möjlighet till att även bo i egnahem och resa med tåg till H.forstrakten. Alla kommunerna i Västnyland har i åratal nu "lurat" inflyttare med denna möjlighet pga alla politikers tidigare brandtal om tågens överlägsenhet gällande persontransporter.