2015 års mest populära namninsamlingar - Finland

  • Land: Finland
  • Språk: Swedish
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

ÖPPET BREV FRÅN EUROPAS FÖRFATTARE

ÖPPET BREV FRÅN EUROPAS FÖRFATTARE TILL EU:S MYNDIGHETER (22 oktober 2015)   Skydda upphovsmännen och bevara upphovsrätten!     Låt oss vara ärliga – vi författare förstår inte varför ni till varje pris vill “reformera” upphovsrätten i EU. Europeiska kommissionen skjuter över målet när den ger sig på upphovsrätten för att kunna skapa en “inre marknad för e-böcker”, eftersom upphovsrätten är en grundförutsättning för att verk ska kunna skapas. Om man försvagar upphovsrätten kväver man e-boksmark

Skapad: 2015-10-26 Statistik

Asylförläggning till Borgå

  Med denna adress vädjar vi till Borgås beslutsfattare att det, så fort som möjligt, skulle öppnas en asylförläggning i Borgå för asylsökande som anländer till Finland. Behovet av en asylförläggning är stort. De asylsökande är många och de redan befintliga asylförläggningarna är fulla. Borgå ligger nära huvudstadsregionen, som asylsökarna ofta har föredragit för att det i huvudstadsregionen finns specialmatbutiker (halalkött, Alanya market mm.) samt kulturföreningar och moskéer. I många andra k

Skapad: 2015-09-09 Statistik

Nya utrymmen för Gunghästen

Småbarnsavdelningen Gunghästen inom Solf daghem har sedan 2005 varit tillfälligt inhyst i den lokal där våra barn fortfarande tillbringar sina dagar. I utrymmen som inte alls är anpassade för barn. Utrymmen som var ett gruppfamiljedaghem för max 12 barn inskrivna, men som numera har 19 barn (+ reservbarn från familjedagvården) inskrivna. Utrymmen som alltså är alltför små och bristfälliga för en sådan stor grupp barn. Därför startar vi den här insamlingen av namn för att försöka få Korsholms kom

Skapad: 2015-02-17 Statistik

SavetheNSU

December 10th 2014, the Nordic Committee of Senior Officials for Education and Research decided that the independent academic organisation Nordic Summer University should lose its funding. In effect, this means that the NSU will have to close down in 2016. Founded in 1950, the NSU has been a platform for interdisciplinary scholarly and cultural exchange between Nordic and, since a few years back, Baltic universities. Based on voluntary work, the NSU has managed to create a unique environment for

Skapad: 2015-03-01 Statistik

Vi kräver att endometrios erkänns som folksjukdom!

Vi kräver att endometrios blir erkänd som en folksjukdom. Antalet diagnosticerade med endometrios är hög (minst en av tio fertila med livmoder) och fler diagnostiseras dagligen. Först när endometrios blir erkänd som folksjukdom kan vi få nationella riktlinjer kring hur vården skall utformas för endometriosdrabbade. I dagsläget lämnas allt för stort utrymme till godtycke inom vården; den vård vi får beror helt på vad den aktuelle läkaren har för kunskaper och syn på endometrios. Många får ingen v

Skapad: 2015-02-19 Statistik

Vi som vill behålla mödrarådgivningen i Solf

I Korsholm har man hastigt och plötsligt bestämt att skära ner på mödrarådgivningen i byarna och detta betyder i praktiken att mammorna i Korsholm skall under sin graviditet göra sina rådgivningsbesök i Smedsby. Detta träder i kraft i maj 2015. Man hänvisar till att detta är en inbesparing. Hur kan det lönas att flytta mödrarådgivningen, eftersom barnrådgivningen hålls än så länge kvar i byarna?!?  För vår del i Solf, så betyder det högst antagligen att vi förlorar härliga Åsa (hon far troligtvi

Skapad: 2015-02-20 Statistik

Vi kräver Göran Hongas avgång !!!

Nu räcker det med Göran Hongas otroliga uttal i den officiella median . Man måste bära bättre omsorg om sina medmänniskor om man har en post som han ,så nu är det dags för honom att stiga till sidan !!

Skapad: 2015-02-27 Statistik

Utöka deltagarantalet för Pampasolympiaden

Gott folk Pampasolympiaden blev full snabbare än en det skulle ha tagit Matti Nykänen att säga sju sjösjuka sjömän. Efterfrågan var sjukligt mycket högre än utbudet. Därför anser vi att vi kunde försöka styra Maffians tankar till att utöka Olympiaden med några lag till. För talesättet lyder ju, "the more the merrier". Och ju längre det tävlas på torget i Vasa, desto roligare har vi ju alla det! Så skriv nu alla under denna fantastiska namninsamling så vinner vi alla några minuter i lysande festi

Skapad: 2015-03-03 Statistik

Kemikalieupproret

Varje dag utsätts du, jag och alla andra för en stor mängd skadliga kemikalier genom helt vanliga konsumentprodukter. Det är ftalater eller bisfenoler i plaster, det är bromerade flamskyddsmedel i stoppade möbler och elektronik, fluorkarboner i stek- och kokkärl med non-stickbeläggningar och bekämpningsmedel i maten. Och mycket mycket mer. En ännu opublicerad studie på drygt 2000 gravida kvinnor i Värmland visar att ALLA har rester av dessa typer av ämnen i kroppen. Det betyder att alla utsätts

Skapad: 2014-03-20 Statistik

Bevara Sunnanbergs skola

I Pargas stad behandlas som bäst en rapport om utredning av skolstrukturen i södra och västra Pargas. I rapporten utreds 3 alternativ för hur undervisningen kan organiseras i årskurserna 1 – 6 inom svenskspråkig utbildning i södra och västra Pargas. Alternativ 3 i rapporten betyder en stängning av Sunnanbergs skola. Sunnanbergs skola är en livskraftig och fungerande skola med ett gott elevunderlag och framför allt en stabil elevprognos. Det skulle vara mycket ologiskt och emot gällande principer

Skapad: 2014-09-23 Statistik