Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Fiskesverige kraftsamlar mot den felaktiga domen ang personliga fiskekort.

(På bilder, Länsstyrelsens yttrande över domen som ska skickas med till hovrätt/åklagare. Ärendet, hur lagen feltolkats, samt konsekvenser pga domen förklaras tydligt och ingående här.) Vi skriver nu på denna namninsamling, för att tingsrättsdomen (Mål nr: B3763-19 gävle tingsrätt) ska tas upp och omprövas av hovrätten för nedre Norrland. Och för att vi vill få till en ändring av den, gällande tingsrättens felaktiga bedömning kring utformningen av fiskekort. Då det har kommit att bli ett stort h

Skapad: 2020-12-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 615 614
Förra månaden 611 610

Inför ytterligare lättnader i arbetslöshetsförsäkringen!

Arbetslöshetsförsäkringen fungerar inte tillräckligt bra för kulturskapare. Idag är den utformad och anpassad till den ”traditionella” arbetstagaren som arbetar 8 timmar om dagen, 40 timmar i veckan på en och samma arbetsplats. Ser man till kulturarbetsmarknaden, där antalet traditionella tillsvidareanställningar är få och präglas av projektanställningar och uppdrag, så är arbetslöshetsförsäkringen istället väldigt dåligt anpassad. Vi begär att regeringen agerar och inför ytterligare lättnader

Skapad: 2020-12-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1131 1122
Förra månaden 550 546

Stoppa de gigantiska stödpaketen – vi har inte råd!

Corona används som som svepskäl för att göda aktiemarknad och kapitalägare med enorma belopp. En historiskt oöverträffad förmögenhetsöverföring är i full gång – och bara fortsätter. Redan nu prognostiseras en ökning av statsskulden med 10 procentenheter, 500 mdr, och utgifterna ökar med 100 mdr per månad. Det kommer ta evigheter att betala tillbaka detta, om det ens kommer vara möjligt. När 750 mdr EUR nu hastas igenom EU-maskineriet, pengar som svenska skattebetalare ska bidra med, för att stöt

Skapad: 2020-06-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 9853 9619
Förra månaden 550 539

Rädda Torekällberget stoppa hotellbygget

STOPPA förstörelsen av Torekällberget - Södertäljes Skansen!  Vi tycker att Torekällberget med sin lugna, trygga och mysiga 1800-tals atmosfär är den absolut minst lämpliga plats man kan hitta för ett hotell. Djuren och miljön kommer att påverkas negativt av ökad trafik och avgaser. Vi vill inte se ännu ett hotell i centrala Södertälje och allra minst på Torekällberget. 

Skapad: 2020-12-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1277 1263
Förra månaden 548 540

Buss 113. Bibehållen sträckning till Blackebergs gård

Till SL, Stockholms lokaltrafik Buss 113. Angående beskedet att buss 113 sträckning till Blackebergs gård försvinner! Hej. Vi som är boende längs den sträcka som berörs mellan Islandstorget och Blackebergs gård skulle vilja yttra oss i frågan och med en namnlista påvisa att vi tycker att det är ett förhastat och dåligt beslut. Bakgrund: Blackeberg är ett omtyckt område i västerort som gränsar till Grimsta naturreservat och ett stenkast till Mälaren. Sedan 2006 har en exploatering av Blackeberg s

Skapad: 2020-12-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 521 518
Förra månaden 499 497

Postombud i Hindås

Vi behöver ett fullvärdigt Postombud lokalt i Hindås. För att citera PostNord:PostNord samarbetar med ombud som ger god service i form av hög tillgänglighet i bra lägen och med generösa öppettider.  Det rimmar dåligt att vi ska behöva åka bil eller kollektivtrafik till närliggande orter när det redan finns ett lokalt Utlämningsställe som fungerar bra och som dessutom önskar att bli Postombud. Vi vill därför att Hindås Servicebutik på Hindås stationsväg 2 ska bli vårt Postombud.

Skapad: 2020-12-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 505 502
Förra månaden 493 490

RÖR INTE MIN FRIHET

Regeringen planerar att införa en Pandemilag som tar ifrån oss den grundlagsskyddade rättigheten till rörelsefrihet och näringsfrihet trots det att vi framgångsrikt har hanterat detta virus. Man använder alarmerande och panikskapande retorik för att ta ifrån oss rättigheter som många i världen är avundsjuka på oss.  Bakgrund (korta versionen):Vi har inte varit bäst i klassen, men vi var inte heller sämst i klassen. Skillnaden var att övriga demokratiska länder valde antidemokratiska metoder i f

Skapad: 2020-10-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 3785 3720
Förra månaden 484 480

Nej till obligatorisk förskola från fem års ålder

Till: Anna Ekström, S.Vi säger NEJ till regeringens förslag om obligatorisk förskola från fem års ålder.Över 300 förskolor saknar idag helt förskollärare och drivs runt enbart av barnskötare och outbildad personal. Larmen om krisen i förskolan har dessutom duggat tätt i mer än två decennier nu, om att barngrupperna är för stora och personalen för få. Förskollärarna toppar i höga sjukskrivningstal och många lämnar yrket, samtidigt som utbildningsplatserna på förskollärarutbildningarna gapar tomma

Skapad: 2020-11-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 4126 4082
Förra månaden 451 448

Folkets svar på Pandemi-lagförslaget, remissvar till socialdepartementet

Nu har vi skickat in remissyttrandet (23/12 kl 19) och bifogat namninsamlingen.421 underskrifter blev det totalt.   -------- När du signerar den här namninsamlingen gör du din röst hörd i lagstiftningsprocessen. Du, tillsammans med oss övriga är med och skickar in ett remissyttrande (remissvar, vår syn på lagförslaget) där vi yrkar avslag på lagförslaget. Du kan läsa vårt remissyttrande nedan, där finns även länk till lagförslaget. Bråttom! Sista dagen för oss att skicka in remissyttrandet är de

Skapad: 2020-12-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 446 442
Förra månaden 437 434

Medborgarsvar mot förslag om ändringar i skolstrukturen i Bodens kommun

Denna namninsammling stöder medborgarnas arbete för att behålla befintlig skolstruktur i Boden. Vi har läst de tre förslagen om en eventuell omorganisering av skolstrukturen i Boden. Utifrån dessa är våran åsikt att det enda rimliga alternativet för att bibehålla levande stadsdelar samt våra barns välbefinnande är följande:   · Nej till skolnedläggningar · Nej till storskolor · Behåll befintliga upptagningsområden   Detta alternativ väljer vi att kalla för Alternativ A. Den största anledningen t

Skapad: 2020-12-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 431 430
Förra månaden 430 429