Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Medborgarförslag Baldersplan

Hej Hammarö Kommun! Här kommer ett medborgarförslag, med bifogad namnlista, gällande utveckling av Baldersplan, i enlighet med kommunens fullmäktighetsmål ”Sveriges friskaste kommun 2030”  Bakgrund Enligt Hammarö kommuns hemsida står Balderplan listad som ”Fotboll gräs, tillfälligt ur bruk på grund av arbete”. Undertecknad har bott intill planen i 5år, och fått vittna om en lekplats under förfall. Fotbollsmålen har aldrig funnits, gräset har övergått i vildäng, och de senaste åren har barnen le

Skapad: 2022-09-19 Statistik

Sänk farten genom Ucklum!

Vi kräver åtgärder för att få slut på fortkörning genom Ucklum!

Skapad: 2022-09-09 Statistik

Norrmalms stadsdelsförvaltning - ompröva beslutet att neka trillingföräldrarna Nadia och Lamberi stöd

I mitten på november 2021 blev Nadia och Lamberi föräldrar till trillingarna Kelian, Aaliyah och Lithea. Första tiden var varit tuff med flera veckor på neonatalavdelning, många andningsuppehåll och en ständig oro som följd. Nio månader senare är trillingarnas hälsa fortfarande kritisk och föräldrarnas situation är ohållbar. Att ta hand om tre sjuka barn som inte ens hunnit fylla ett år är en utmaning ingen ska behöva gå igenom utan stöd. Norrmalms stadsdelsförvaltning i Stockholms kommun har gi

Skapad: 2022-08-14 Statistik

🎈 Intresseanmälan Poledance i Luleå! 🎈

    SKRIV UNDER OCH ❤️ DELA! ❤️ Är du eller någon du känner sugen att prova POLEDANCE? Världens roligaste träningsform! Man behöver inte ha någon erfarenhet av varken träning eller dans innan, poledance kan anpassas för precis alla nivåer och det behövs inga förkunskaper. Men för att kunna driva en poledanceförening behövs en lokal som passar för ändamålet med en lagom takhöjd och storlek på lokalen med stabilt tak och golv för att kunna fästa stolparna på ett säkert sätt Det har varit en utmani

Skapad: 2022-08-28 Statistik

Riv inte Djurgårdsporten och Wik i Mariefred!

RIV INTE DJURGÅRDSPORTEN & WIK! Namninsamling till Kommunfullmäktige i Strängnäs 2022 Vi Mariefredsbor vill ha kvar de kulturhistoriska byggnaderna!  Bevara vår fina trästad! SKRIV PÅ! De är de äldsta husen vid Ärnäsvägen och står där staden slutade före 1920-talet. De visar Mariefreds och skolans historia. Sedan 1960-talet har Wik varit fritidsgård, Djurgårdsporten var skola på 1960-talet och sedan 1980 vandrarhem och festlokal. 1980 revs "Vita skolan", en vacker jugendbyggnad byggd 1917, t

Skapad: 2022-08-12 Statistik

Låt svenska barn födda utomlands få svenskt personnummer i stället för samordningsnummer

Frågan om att svenska barn födda utomlands tilldelas samordningsnummer i stället för ett personnummer har varit aktuell sedan regeln infördes år 2000. Svenskar i Världen har på olika sätt lyft frågan med politiker och beslutsfattare, senast genom en resolution och en debattartikel skriven tillsammans med Familjens Jurist. Familjens Jurist tittar i detta nu på om huruvida tillämpningen av samordningsnummer för svenska barn födda och bosatta utomlands är förenligt med grundlagsfästa medborgerliga

Skapad: 2022-05-16 Statistik

Högklubben i Kristinestad

PÅ SVENSKA: Vi undertecknare är oroliga för Högklubbens (Skaftung) framtid ifall den blir privat egendom. Området har i generationer fungerat som ett viktigt allmänt rekreationsområde för befolkningen i hela kommunen och även för båtfarare längre ifrån. Avståndet från Salutorget i Kristinestad till Högklubben är ca 15 km. Det finns få holmar med skyddad hamn som på Högklubben, och tillräckligt med vattendjup för båtfarare i Kristinestads farvatten. På området finns kulturminnen som bör bevaras.

Skapad: 2022-08-24 Statistik

Hastighetssänkning på Tängvägen Ås

Vi behöver agera INNAN olyckan är framme. I ett försök att nå fram till Trafikverket, i syfte att få till en hastighetssänkning på Tängvägen Ås, efterfrågar vi nu era namnunderskrifter. Ombyggnadtion av Tängvägen finns planerad men planerna ligger långt fram i tiden. Fram tills att ombyggnaden är här, bör vi åtminstone få till en hastighetssänkning och därmed göra vad vi kan, för att undvika en tragisk olycka. Vägen är oerhört smal med hålor och sprickor i alfalten. Korsningar och utfarter, avsa

Skapad: 2022-09-13 Statistik

STOPPA HÄLSOSCHEMAT I ÄLMHULTS KOMMUN

Sätt stopp för detta så kallade "hälsoschema/hållbarhetsschema" som kommer förstöra för både nattpersonal och dagpersonal i älmhults kommun!  Det är bråttom att detta kommer fram till våra politiker nu innan valet!  Var är säkerheten och tryggheten för våra brukare?  Att nattpersonalens arbetstid dras ner med en timme per pass gör att dom kommer få jobba fler nätter med samma lön och mer arbete.  För personalen som jobbar dag bidrar det med att jobba längre pass och ändå börja tidigt och i samma

Skapad: 2022-08-29 Statistik

Låt Josefine stanna i årskurs 3 på Hökåsenskolan

Att behöva ta svåra beslut för den organisatoriska helheten är något som en rektor ibland behöver göra. Det har vi full förståelse för. I Barnkonventionen står det framskrivet att “I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa”. Därför kan vissa svåra beslut behöva omvärderas och riskbedömmas. Är beslutet att flytta Josefine ett hållbart beslut där tryggheten står i fokus även för barnen i årskurs 3?  I klass 3B går det 27 elever. Flera av dessa barn

Skapad: 2022-09-07 Statistik