Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Utvisa våldtäktsmannen ************ och höj straffskalan vid sexualbrott.

Namninsamling för oss som kräver att ************ utvisas ur Sverige och att Svenska regeringen ser över lagar och höjer straffet vid sexualbrott.   Med denna insamling kräver jag som skriver under att våldtäktsmannen ************ omgående utvisas ur Sverige. Jag kräver att den svenska regeringen ska se över rättssystemet och de lagar vi har idag och inte göra det möjligt för gärningspersoner att få en ekonomisk vinning genom att begå brott i Sverige. Jag kräver att Svenska staten börjar ta sitt

Skapad: 2021-08-16 Statistik

NEJ till skyhög p-avgift i Vännäs kommun

Alla redan lågavlönade personal och alla pendlare i Vännäs kommun ska börja betala en avgift på minst 3000 kronor per år för en parkeringsplats man inte ens är garanterad när man kommer till jobbet. Detta gäller alla, barnomsorg, vård och omsorg, skolor mm mm. Med eller utan motorvärmarstolpe ska de kosta oss 25 kr om dagen eller  250 kr i månaden för att få stå på jobbet. För dom med elbil 35 kr om dagen eller 350 kr i månaden... Tycker vi att detta är okej? NEJ!!! Hur ska vi motivera och bli e

Skapad: 2021-09-17 Statistik

Vi som värnar om Knåda och Rotebergs skola

Ovanåkers kommun överväger att slå ihop Knåda Skola och Rotebergs skola och bygga en ny gemensam skola istället för att renovera eller bygga ut respektive skola. Vi som vill bevara våra fina byskolor och låta våra barn få behålla sin trygghet här på landsbygden tycker vi ska skriva under. Vi vill ha en gedigen och transparent utredning som tar med flera aspekter i denna fråga och vi kräver att det inbjuds till medborgardialog där både pedagoger och allmänhet kan ge sin syn på saken.

Skapad: 2021-09-21 Statistik

Bada bastu vid Sickla sjön!

Vi vill kolla om intressset finns för att kunna bada bastu året runt vid Sickla sjön.  Våran ide är att vi ska öppna en bastu med bad! Detta för att vi tycker det saknas något liknande i Sickla. Vi vill främja rörelse och aktivitet för folket. Bastu och vinterbad sägs vara lugnande och kan hjälpa folk att stressa ner i vardagen. Detta är något vi brinner starkt för. Detta förslag riktar sig till alla åldrar och uppmuntrar till rörelse under alla årstider. Det är en samlingplats för familjen och

Skapad: 2021-09-08 Statistik

Låt familjen stanna

Familj på 4 barn och 2 föräldrar måste lämna Sverige. De flydde till Sverige från Irak 2016. Barnen har gått i skolan här och kommit in i det svenska samhället. De två yngsta barnen kan i princip bara Svenska. Sverige är deras hem. Nu vill Migrationsverket skicka hem dom. Skriv under så vi kan försöka stoppa detta!!

Skapad: 2021-09-03 Statistik

Inga tvångsrotationer på Kvarnbacken i Nybro!

Under sommaren så har enhetscheferna för demensboendet Kvarnbacken i Nybro tagit ett beslut om tvångsrotation av personal från de olika arbetsgrupperna på boendet. Detta äventyrar inte bara kontinuiteten som är så himla viktig för våra demenssjuka, utan har även skapat sömnproblem- och psykisk ohälsa för flera av personalen.  Detta är ett hastigt- och icke genomtänkt beslut som varken gynnar brukarna eller personalen. Personalen, som har gjort ett hästjobb under pandemin och lyckats hålla Covid-

Skapad: 2021-09-05 Statistik

Inga nya bostadshus i Holmbergsparken

Vi vill att Holmbergsparken bevaras som hjärtat i Torshälla.                                          Det finns stora möjligheter att utveckla parkens potential för rekreation och kulturupplevelser och som en mötesplats. Bostadshus i 3–4 våningar som omringar Holmberget kan leda till att platsen blir mindre tillgänglig för alla.

Skapad: 2021-09-26 Statistik

Malmö stad, öka tryggheten i hundrastgårdarna!

Vi är några av de många hundägare i Malmö vars vardagliga liv har begränsats och försvårats på grund av de många fall av förgiftningar och sabotage som har skett i och intill Malmös hundrastgårdar de senaste två månaderna. Varje vecka, ibland flera gånger i veckan, rapporterar hundägare om upphittade korvbitar med glasskärvor i, köttbitar monterade med häftklamrar, glassplitter på marken, träbitar med spikar på och förgiftad mat i och i närheten av rastgårdar. I vissa fall har hundägare upptäckt

Skapad: 2020-12-14 Statistik

Stoppa tillfälliga arbetarbostäder i villaområden i Skelleftehamn

Information 2021-09-02   Referens: SAM-2021-3599, SAM-2021-3690, SAM-2021-3692, SAM-2021-3694, SAM-2021-3821, SAM-2021-3789 & SAM-2021-3770 Vi protesterar mot Tidsbegränsat bygglov för tillfällig vistelse, arbetsbostäder på fastigheterna FISKARTÄRNAN 4 & 5 (Måsgatan), TRAVERSEN 10 & 11 (Bolidengatan), FLAMUNGNEN 10 (Blåsarevägen) samt SVEABORG 8 (Borggatan) Mobilahus.se i Västerås AB (559226-1787) har ansökt om bygglov hos bygg- och miljönämnden. Innan bygg- och miljönämnden fattar s

Skapad: 2021-09-02 Statistik

Deniz Arda, en gravsten utan datum !

Deniz anhöriga är underrättade och godkänt detta ! Deniz kommer inte tillbaka, men det finns många obesvarade frågor. Polisen ignorerar de breven som Deniz pappa har skrivit. Han kan inte ens skriva dödsdatumet på sin sons gravsten, som de har rätt till. Hur känns det att inte kunna sörja sitt barn för det har varit ett evigt kämpande i månader för att få svar på de frågor. Hoppas att många skriver under detta upprop så polisen svarar på de frågorna om Deniz dödsdatum mm. Den här Namninsamlingen

Skapad: 2021-09-21 Statistik