Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi stöttar Bensinupprorets krav!

Vi stöttar Bensinupproret 2.0 kravlista för 2021.1.Permanent stopp för uppräkning med KPI samt överindexering på 2 % som           sker  automatiskt vid varje årsskifte. Både gällande drivmedel och el. 2. Sänkt energiskatt med 50 % fördelat på 3 år med minst 10 % varje år. Både gällande drivmedel och el.3. Varje år ska skatten justeras efter den ökade andelen bio-drivmedel som krävs av reduktionsplikten. 1% högre krav på bio-inblandning ska medföra 1% lägre skatt.4. Nuvarande system för reseavdr

Skapad: 2021-03-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 26559 26433
Förra månaden 335 331

Hjälp Nermeen och hennes barn att stanna i sverige och får behandling till bröstcancer

Hej! Nermeen heter jag  jag kom till Sverige sedan 2011 jag har två barn  Som 13 och 9 årig . har jobbat hela mitt liv i Sverige och betalde skatt . jag kom till Sverige med arbetsupphålstillstånd men sen min arbetsgivare vill avsluta kontrakten . jag mådde jättedålig pga det för att efter det  jag får inte stanna i Sverige. jag sköte asyl men jag fick avslag och handläggare var inte snäll mot mig . sen fick jag BRÖSTCANCER !! och har varit i kontakt med migrationsverkets och brättade om det . m

Skapad: 2021-07-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 302 294
Förra månaden 301 293

Rädda badet i Röstånga!

Badet i Röstånga har varit i kommunens ägo och drift allt sedan starten 1964. Det kommunala ägandet har säkrat simundervisning för tusentals barn och rekreation för hundratusentals människor genom åren. Nu kräver vi att Svalövs kommun tar ansvar för vårt bad och för Röstånga som samhälle och besöksmål genom att presentera en plan för renovering snarast möjligt. Badet innebär viktig rekreation för såväl kommuninvånare som turister. Många näringsidkare är i sin tur beroenden av turismen. Därför sk

Skapad: 2021-07-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 301 296
Förra månaden 301 296

Bevara Rörby Gård på Lovö

Rädda Rörby gård på Lovö Rörby gård, smultronstället på Lovö vid Drottningholm, är beläget mitt i en unik kulturhistorisk miljö med anor från 1500-talet och har under det senaste halvseklet fungerat som en samlingsplats för Lovöbor, naturreservatbesökare, skolbarn, turister och andra som vill njuta av en genuin bondemiljö och ta del av evenemang såsom traditionellt midsommarfirande, marknader med lokala matproducenter och hantverkare, äta gott på Lovö Magasin, lyssna på konserter eller delta i

Skapad: 2021-07-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 527 517
Förra månaden 293 289

Solidaritetspartiets Namninsamling För Ett Tryggare Samhälle

NAMNINSAMLING  FB GRUPPEN PENSIONÄRER I GULA VÄSTAR – DET ÄR NOG NU - VI VILL HA ETT TRYGGT SAMHÄLLE  DET ÄR NOG NU!!  En Polis har mördats på öppen gata! En mördad polis är en för mycket!  Inte bara en oerhörd sorg för hans familj, vänner och kollegor utan också en stor sorg för Sverige.  Ett angrepp på vårt samhälle och på Demokratin. Den yttersta gränsen har passerats.  DET ÄR NOG NU - GÄNGKRIMINALITETEN MÅSTE BEKÄMPAS HÄR och NU!  VI KRÄVER ATT REGERINGEN OMGÅENDE VIDTAR FÖLJANDE Å

Skapad: 2021-07-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 280 277
Förra månaden 280 277

Rädda kvarteret Ubbo från exploatering

Rivning av känslig kulturmiljö och byggnation av tondövt designade nya hus planeras i kvarteret Ubbo i Uppsala, mellan Carolina Rediviva och Helga Trefaldighet. Vi som skriver under här nedan vill bevara befintlig miljö, dels då det redan är ont om grönområden i Uppsala, dels för att de nya byggnaderna inte passar in på den platsen och skulle förstöra en av Uppsalas viktigaste historiska platser och besöksmål.  

Skapad: 2021-07-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 264 251
Förra månaden 264 251

Alternativa utbildningslokaler under tiden kommunen planerar och genomför renoveringen på Spångholmsskolan pga svartmögel

Vi har haft en kamp med kommunen gällande påvisat svartmögel på Spångholmsskolan där över 400 elever mellan årskurs 4-9 vistas dagligen. Det är en utdragen process och kommunen ger inga lösningar om alternativa utbildningsplatser under tiden fastän det i dagsläget finns påtagliga bevis om att svartmögel gravt påverkar både elevernas och personalens hälsa och välmående.  Barnen far illa och riskerar kvarstående men då de dagligen vistas i dåligt ventilerade lokaler där svartmögel frodas. Kommunen

Skapad: 2021-06-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 260 259
Förra månaden 260 259

Vårt svar på uppropet till världens konstnärer och artister från våra palestinska kollegor

Vi konstnärer, musiker, författare, regissörer och skådespelare, stödjer våra palestinska kollegors upprop och kräver att Israel slutar med alla militära attacker på Gaza, slutar vräka palestinska familjer från sina hem i stadsdelen Sheikh Jarrah i Jerusalem och slutar våldföra sig på muslimer och kristna som besöker sina heliga platser i Jerusalem.Vi uppmanar våra politiker att aktivt agera emot Israels våldshandlingar mot de palestinier som kräver demokratiska rättigheter. T

Skapad: 2021-06-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 243 238
Förra månaden 243 238

Låt Kornelia komma in i skolan med sin rullstol

Namninsamlingen är till för att uppmärksamma ansvariga  politiker i Ronneby kommun (skolpolitiker som tjänstemän) att snarast ge eleven Kornelia 12år besked i god tid innan skolstarten i augusti om att hon kommer att få använda sin eller en annan rullstol inne i skolan. Kommunen meddelade under våren att Kornelia inte får komma in med sin rullstol vid dåligt väder. Skolan har ännu inte löst det problem trots att det varit känt för dem sedan i februari. 

Skapad: 2021-07-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 242 237
Förra månaden 241 236

STOP "DONKEY TAXI" IN MIJAS PUEBLO

(Picture from https://www.independent.co.uk)          The 'Mijas Burros' are suffering and need our help. The Mijas Burro Taxi is a taxi service located in Mijas Pueblo, Málaga, Spain. Burros, also described as a small donkey used as a pack animal, are usually known for being able to carry heavy loads. Tourists all over the world visit the village to take a donkey ride through the beautiful village. But if these tourists knew about the living conditions of these donkies, most of them would proba

Skapad: 2021-07-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 241 238
Förra månaden 241 238