Rädda Åkeshovs Gröna Lunga

fb_bgnd.jpegDet röda området visar planen att bygga tre nya sexvåningshus i grönområdet på Åkeshovshöjden, f.n. parkmark. 

Stöd oss som bor här att Stoppa Byggplanerna! 

Vi är absolut inte emot byggandet av nya bostäder, men just den här planen har faktiskt sällsynt allvarliga konsekvenser:

  • Vår “Gröna Lunga” har ett mycket rikt djurliv och högt naturvärde, också enligt byggherrens utredningar. Minst 25 fågelarter varav minst 5 rödlistade, viktiga hålträd och tickor. Grävling, hermelin, groddjur, fladdermöss, gröngöling, kattuggla, räv, gröngöling mm.
  • Planen skär av “Lungans” viktiga kontakt med de Geer-moränen och Judarns naturreservat med okänt stor påverkan på känsligt djurliv.
  • Dessutom blockeras (blir tomtmark) alla ingångar/stigar till vår närnatur för de flesta boende.
  • Vår närmiljö är unik, genialt planerad för ljus och luft; smalhus med genomgående lägenheter, omsorgsfullt  placerade med gröna korridorer som bildar  ”rum”  i landskapet.
  • Byggnaderna runt förslaget är också grönklassade, dvs särskilt kulturhistoriskt betydelsefulla och skyddade i lag. (”K-märkta”).
  • Tre nya, helt oproportionerligt stora, byggnader kommer dominera områdets karaktär och utplåna historisk planeringsfilosofi. För alltid.
  • “Lungan” är vårt skydd mot klimathoten: värmeböljor, stormar och skyfall, renar och syresätter luften, dämpar buller och läker stressade själar. Fågelsång, Vindsus i träden. Doft.
  • Planen ingår inte i en helhetssyn runt Brommas fortsatta utveckling vad gäller infrastruktur, kommunikation, trafik, vård, barnomsorg etc
  • P-platser/gatuparkering tas bort utan att visa fakta,  Vi ligger antagligen redan under 0.45 Parkeringar/hushåll…
  • Sanering av mark, schaktning, sprängning nära gamla byggnader innebär förmodligen större olägenheter under längre tid än planerat.

Till sist: Bidraget, ca 80 lägenheter, kan orimligen motivera förstörelse av ett grönområde i kulturhistoriskt skyddad miljö.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Stefan Munther kan se all information jag lämnar i detta formulär.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...