Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Rädda 5 friska Akita valpar

5 friska akitavalpar kommer till Sverige från Ungern i september. Dem blir stoppade i tullen pga att passen inte är på skriva av köparna hos veterinären och då räknas som ogiltiga.  Alla andra papper och vaccinationer ÄR i sin ordning men jordbruksverket har dömt dessa valpar till avlivning i veckan och köparna får inte chansen att rätta till sitt misstag. Dom kan heller inte överklaga domen förrens valparna redan är avlivade.    Carina åker till Ungern och köper en kull med Akitavalpar.Där följ

Skapad: 2021-10-11 Statistik

NEJ till nedläggning av Högstadiet på Stålvallaskolan!!

Barn och utbildningsnämnden i Filipstads kommun vill stänga ner högstadiet i Lesjöfors. DET VILL INTE VI!!

Skapad: 2021-11-27 Statistik

Rädda Stormyrberget från Vattenfalls grova ingrepp.

I Ångermanland finns en fantastisk plats där flora och fauna har frodats i stillhet. Lo, varg, björn, örn, uggla, älg, rådjur och många fler arter lever där i flera gamla naturskogar som inte går att ersätta. Platsen heter Stormyrberget och ligger i närheten av den lilla orten Skorped. Här har Vattenfall beslutat uppföra 60 gigantiska vindkraftverk, vart och ett över 200 m högt. https://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/vindkraft/pagaende-vindkraftprojekt/vindkraftpr

Skapad: 2018-04-17 Statistik

Rädda Bromma flygplats

Namninsamling för alla som vill rädda kvar Bromma flygplats. 

Skapad: 2021-09-29 Statistik

Behåll grönstråk i Norra Kråkberg

Jag ställer mig bakom synpunkterna angående Norra Kråkberg i granskningsförslaget för fördjupade översiktsplanen för Mora tätort, vilka sammanfattas: Spara grönstråk i Norra Kråkberg Understryk i den fördjupade översiktsplanen värdet av spontanidrott Hela dokumentet med synpunkter kan läsas här. Synpunkterna kommer att inlämnas till Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa tis 31 aug, tillsammans med dessa underskrifter.

Skapad: 2021-08-27 Statistik

Nej till Vindkraft i Dalstorp

Genom din underskrift ger du ditt stöd till att stoppa vindkraftsexploatering i området beläget längs med Jälmån norr om Dalstorp. Även kallat område 1, sid 34 i Tranemo kommuns vindbruksplan: Vindbruksplan.pdf (tranemo.se) Din underskrift kommer lämnas in till kommunen som en del i att avskriva detta område helt från vindkraftsexploatering i framtagandet av ny översiktsplan. 

Skapad: 2021-11-03 Statistik

Namninsamling för att få springa ut på trappan 2022

Hej alla elever i åk 3 på Hedbergska/GA! De senaste två åren har studentdagen sett ut på ett annorlunda sätt än tidigare på grund av rådande omständigheter med Covid-19. Nu ser läget betydligt ljusare ut och möjligheten att återuppta den gamla traditionen att få springa ut på Hedbergskas trappa har återuppstått. Därmed vill vi att så många som möjligt som vill springa ut på trappan på studentdagen 2022 skriver under denna namninsamling!  VIKTIGT!! I kommentaren krävs det att man skriver vilken k

Skapad: 2021-11-23 Statistik

Namninsamling för gymnasie- och grundskoleavslutning var för sig

2orna på samskolan har blivit orättvist behandlade och vill se att hela gymnasiet har en gemensam avslutning den 22 december. Skriv under om du håller med!

Skapad: 2021-11-22 Statistik

Namnunderskrift för påbörjandet av Cykelbana Sunne<>Spelnäs

Som många av er redan känner till, så har Sunne Kommun äntligen gått ut med informationen om en gång och cykelväg för sträckan Sunne&lt;&gt;Ulvsby&lt;&gt;Höjen&lt;&gt;By. Ansökan för byggandet av denna bana ligger hos Trafikverket, planerad start 2023.OM det finns pengar för det! Vi vill genom denna namninsamling försäkra oss om att  denna bana blir av och vi önskar byggstart tidigare än 2023, vi vill även att bansträckan går till Spelnäs. Det borde ligga i kommunens instresse ur både miljö och

Skapad: 2021-11-20 Statistik

LÖF - inte en patientförsäkring för alla! Vi kräver översyn och förändring gällande bedömning och beslut av förlossningsrelaterade skador av FI och Regeringen!

  Finansinspektionen och regeringen! Vi kräver en översyn och förändring av den icke befintliga rättssäkerhet och de systematiska avslag som kvinnor med förlossningsrelaterade skador oftast får på sina skadeanmälningar och begäran om ersättning från Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF).  LÖF - en patientförsäkring för alla?  Vi har tillägnat oss kunskap om att delen som berör medicinsk rådgivning vid anmälan av en skada är av avgörande betydelse för de beslut som kvinnor med förlossnin

Skapad: 2021-05-19 Statistik