Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi som vill ha en hållbar utveckling av Ingarö

Ingarö växer och utvecklas, vilket är positivt och spännande om utvecklingen sker hållbart och genomtänkt. MEN nu finns det planer på att bygga 400 bostäder i känsliga naturområden på ön. Vi motsätter oss att detaljplanearbete för Brunn 1:286 påbörjas med utgångspunkt från det förslag till Planprogram som presenterats. Vi gör det mot bakgrund av att de föreslagna utbyggnadsplanerna, om de skulle komma att genomföras, skulle: • på ett oåterkalleligt sätt påverka Ingarös natur och miljö, inte enba

Skapad: 2019-09-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 815 807
Förra månaden 119 117

Låt Opalens krog ska vara kvar

Bröderna Sabri och Josef Asmar har drivit Opalens krog i 33 år på Opaltorget och nu får de inte vara kvar. Här samlas vänner, bekanta, grannar - umgås, äter gött och har trevligt. Låt pojkarna få vara kvar på Opal!!! Skriv under

Skapad: 2021-04-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 607 600
Förra månaden 115 114

Nej till obligatorisk förskola från fem års ålder

Till: Anna Ekström, S.Vi säger NEJ till regeringens förslag om obligatorisk förskola från fem års ålder.Över 300 förskolor saknar idag helt förskollärare och drivs runt enbart av barnskötare och outbildad personal. Larmen om krisen i förskolan har dessutom duggat tätt i mer än två decennier nu, om att barngrupperna är för stora och personalen för få. Förskollärarna toppar i höga sjukskrivningstal och många lämnar yrket, samtidigt som utbildningsplatserna på förskollärarutbildningarna gapar tomma

Skapad: 2020-11-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 4462 4416
Förra månaden 109 109

Stoppa flytten av LSS-boendet Svalan

LSS-boendet Svalan i Ekerö kommun har blivit tillsagda att flytta redan nu i maj för att kommunen inte åtgärdat utrymningsvägar, vilket påpekades för 11 år sedan. Nu har räddningstjänsten sagt stopp för detta och de boende som har funnits där sedan många år tillbaka ska bli av med sin trygghet i varandra, personalen samt området däromkring. Vi som bor nära boendet tycker det är hemskt att detta ska hända våra grannar och kräver nu att Ekerö kommun tillfälligt flyttar de boende medan huset åtgärd

Skapad: 2021-05-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 107 105
Förra månaden 107 105

Kameror p-platser Säteriet.

Till de boende i Säteriet, Mölnlycke. Med anledning av de återkommande inbrotten och inbrottsförsöken i bilar och garage i vårt område anordnas denna namninsamling med avsikten att uppmana Förbo att ordna någon form av kameraövervakning (i den mån lagen tillåter det) av p-platserna i området. Det är givetvis helt frivilligt att skriva under, men ju fler desto bättre möjlighet att få något till stånd. Alla i området är inte med i Facebokgruppen Vi som bor i Säteriet, så sprid gärna detta till era

Skapad: 2021-05-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 107 107
Förra månaden 105 105

Stoppa socialtjänstens maktmissbruk, speciellt mot de familjer som vänder sig själva till dem för att få hjälp och tror att det är en trygghet efter att ha levt med Våld i nära relation!

1. Om man som våldsutsatt vänder sig till en myndighet för att få hjälp och klara av situationen just DÅ, så måste man vara lyhörd och verkligen vilja hjälpa! Tyvärr fungerar inte socialtjänsten som ett skydd eller stöd för utsatta kvinnor och barn, istället splittrar dem familjerna ännu mer och bryter ner kvinnan eller tvingar kvinnan att komma överens med sin förövare och fortsätta utsätta både sig själv och barnet för den psykiska terrorn. 2. Det måste sättas STOPP för socialtjänstens maktmis

Skapad: 2021-05-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 104 104
Förra månaden 104 104

Stoppa bygget av förskola i ”Hålsten”

Det finns långt framskridna planer på att bygga en ny förskola i dungen mellan Nybyggaregatan och Glättaregatan i Kikås. Beslut ska tas i kommunstyrelsen 24/2. Vi har full förståelse för att kommunen måste täcka behovet av barnomsorg men platsen är illa vald p.g.a. • Trafiksituationen, då förskolan är tänkt att bl.a ersätta den utdömda förskolan i Rävekärr. Nybyggaregatan är idag avstängd för genomfartstrafik förutom busstrafiken som redan har stora svårigheter vid möten. Att vid denna lilla vil

Skapad: 2021-02-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 104 103
Förra månaden 104 103

Namninsamling för folkomröstning om detaljplan Tånga Gränd

I tidigare översikts- och detaljplaner för Västra Tångahed från 1998 var området, nu kallat Tånga Gränd, inte aktuellt för exploatering utan planlagt som skog. Sedan dess har antalet boende i närområdet ökat avsevärt och skolor och förskolor har tillkommit. Behovet av grönområden för lek och rekreation har blivit betydligt större. Det närliggande naturreservatet används till stor del som betesmark och saknar träd. Det kan därför inte betraktas som lämpligt för lek och rekreation. Den skogbevuxna

Skapad: 2021-04-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 420 420
Förra månaden 97 97

JOHANSSON SKA INTE FÅ BLI FRI 2020!

I maj 2013 försvann Vatchareeya Bangsuan, 20, från Boden spårlöst mitt under en joggingtur. Ett stort sökpådrag drogs i gång och efter två veckor hittade Missing people och militären kroppsdelar utspridda i skogen. Vatchareeya Bangsuan hade knivhuggits till döds och sen styckats... 🥀 Polisen riktade sin uppmärksamhet mot den 22-årige expojkvännen Kristoffer Johansson, efter att blodspår kopplat honom till brottet. I tingsrätten dömdes han till 14 år i fängelse för mord. Hovrätten sänkte straffet

Skapad: 2019-11-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1852 1813
Förra månaden 92 90

Vi kräver att MTM höjer ambitionsnivån!

 En av de myndigheter som har störst inflytande över synskadade människors liv är Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM). Missnöjet med myndigheten är stort. Det kan man bland annat läsa på olika Facebookgrupper för personer med synnedsättning. Bland annat i en grupp för punktskriftsanvändare och en för studenter med synnedsättning. Myndighetens möjligheter att tillgängliggöra böcker, tidningar och annat material är beroende av storleken på anslaget man får av staten. När man kritiserar MTM m

Skapad: 2020-05-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 525 520
Förra månaden 91 91