Rädda naturen vid Vallentunasjön

Plötsligt dimper det ner i brevlådan, ett vykort om exploateringsplaner vid Vallentunasjöns stränder i Täby kyrkby. Företaget Stadsbyggnadsbolaget vill med ledande frågor få in webbsvar om hur området, som idag utgör en central rekreationsyta för kyrkbyborna, kan bli “mer tillgängligt” och “mindre otryggt” genom att bygga ett nytt bostadsområde endast 100 meter från stranden. 

Men planerna är kanske bara ett sidospår till kommunens och Täby församlings planer att jämna den angränsande, älskade Skrotskogen i Täbyberg med marken för att bygga bostäder. Planerna framgår på kommunens hemsida, men i det pågående samrådet om Täbys översiktsplan som ska styra framtida exploateringar är området markerat som skyddsvärd skogsmark. Där står också att “den övergripande grönstrukturen bevaras och utvecklas med fokus på biologisk mångfald, funktionella spridningssamband och Täbybornas närhet till naturen”. Enligt planen ska också strandskyddet vara 300 meter trots att kommunen vill minska det till 100 meter.

Vi är många som, trots pendlingsproblem, valt att bosätta oss i det småskaliga och lantliga Täby kyrkby för att ha nära till den orördhet och ostördhet som ännu finns kvar här. Vi har investerat våra pengar och relationer i kyrkbyn för att ha nära till naturen. 

Vallentunasjön är ett unikt kulturlandskap rikt på vikingatida fornlämningar och naturen på sjöns östra strand har stor betydelse för biologisk mångfald och det rörliga friluftslivet. Det vackra och varierade landskapet är hem för korpar, hägrar, rävar och bävrar. Här rör sig dagligen vandrare, hundägare, löpare, cyklister, barnfamiljer på utflykt, svamp- och bärplockare, fiskare och orienterare, förskolebarn och skolelever och hämtar kraft i den undersköna naturen i ett område som ligger i nära anslutning till Roslagsleden och allmänna kommunikationer. 

Vi kräver att kommunen ärligt redovisar sina avsikter i den översiktsplan som täbyborna nu har möjlighet att påverka till och med på söndag den 7 mars 2021!

Vi kräver att naturen vid Vallentunasjön skyddas för nuvarande och kommande generationer! 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Pernilla Strid kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...