2016 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi är inte emot förändringar - Vi är emot försämringar

VI ÄR INTE EMOT FÖRÄNDRING – VI ÄR EMOT FÖRSÄMRING! Idag har vi ett fungerande system med timbank som ger oss valfrihet, flexibilitet och ledighet. Vi har heltid som en valmöjlighet. Man har möjlighet att anpassa sin timbankstid efter sin familj, sitt liv och sin ork. Möjlighet till att planera sitt arbete och liv med längre översikt. Vi har möjlighet att vara lediga vid behov genom ett flexibelt system och fantastiska vikarier.  Idag arbetar vi tillsammans, vi hjälps åt, har bra arbetstider och

Skapad: 2016-09-05 Statistik

Barnen är Vår framtid, Hammarökommun!!!

Det gåtfulla folket: ”Barn är ett folk och de bor i ett främmande land, Detta land är en ett regn och en pöl... Där finns det riken som ingen av oss tar ifrån dem,Alla är barn och de tillhör det gåtfulla folket….”Sång av Olle Adolphson Det finns nog ingen förälder, pedagog, fröken,  magister, mormor, farmor, farfar eller morfar som inte vill att barnen, barnbarnen eller kanske barnbarnsbarnen ska få uppleva en barndom som är precis sådan som den Olle Adolphson beskriver i sin melodi, ”Det gåtful

Skapad: 2016-06-02 Statistik

Fackligt upprop #vistårinteut lärare

Upprop från lärare som är medlemmar i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet: Till Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Vi är glada och stolta över att Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet som fackorganisationer har reagerat och tagit ställning mot att skicka barn till Afghanistan. Vi vet att våra båda förbundsordförande Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand har uppmanat regeringen att tänka om och värna barnens rätt till trygghet och utbildning. Det är två starka ställningstagande som v

Skapad: 2016-12-16 Statistik

Stäng inte Debaser!

UPPROP TILL STOCKHOLMS POLITIKER: DÖDA INTE MUSIKEN! Klåfingriga, kulturhatande politiker har vi gott om. Ställen att höra bra livemusik till rimliga priser är det färre av. Nu har politikerna i Stockholms stad fått för sig att stockholmarna har för roligt, och tvingar Debaser Medis att stänga. I slutet av 2016 tvingar kommunen Debaser att ha sin sista spelning vid Medborgarplatsen. I stället ska lokalen bli ett bibliotek, trots att det redan finns ett sådant i huset. Böcker i all ära, det finns

Skapad: 2016-01-26 Statistik

Stäng minkfarmen i Marks kommun!

I Marks kommun ligger det en minkfarm. Ja, en MINKFARM. Här plågas och dödar tusentals minkar för sina vackra pälsar för att människor tycker det är "fint" att klä sig i dem. Vi i Marks Djurfront tycker inte detta hör hemma i våran kommun! Inga djur ska plågas för sin päls!För mer information om farmen och hur vi i Marks Djurfront arbetar så kolla in våran facebooksida @Marks DjurfrontVi svarar gärna och ofta på meddelanden!

Skapad: 2016-12-18 Statistik

Gör FN-konventionen till svensk lag

        Förbundet Unga Rörelsehindrade vill att Sverige gör FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning till lag. FN:s konvention säger att vi som lever med funktionsvariation ska ha tillgång till samhällsservice för att kunna leva som andra. Här spelar LSS (lagen om stöd och service) en stor roll. I LSS finns bland andra insatsen personlig assistans som ger berättigade möjlighet att plugga, jobba, engagera oss politiskt m.m. Personlig assistans är en mänsklig rättighet som i stort se

Skapad: 2016-07-04 Statistik

Bevara habiliteringsenheterna vid Djupdal-, skanskvarn och Joriel

Habilitering och Hälsa föreslår att habiliteringsenheterna vid Djupdals-, Skanskvarns- och Jorielskolan ska läggas ner under 2016.  Vid de tre skolorna går idag ca 130 elever med omfattande och komplexa funktionsnedsättningar. Barn som i stor utsträckning har betydande behov av nära och kontinuerliga habiliteringsinsatser, både för deras hälsa och utveckling skull, men också för att kunna klara av sin skolgång bättre.   I det fall habiliteringsenheterna avvecklas vid skolorna kommer det oundvikl

Skapad: 2016-01-11 Statistik

Återinför611

                   Återinför buss 611 och detta omedelbart! I princip hela Byle har drabbats av förändringen, i ett samhälle med flera skolor och äldreboenden drabbas framförallt barn/ungdomar och våra äldre som nu tvingas att dels gå längre sträckor över eller längs med tungt trafikerade gator för att nå ett alternativ till 611 samt till tidskrävande bussbyten, sena anköster eller väntan i kalla mörka busskurer. Alla vi som väljer att åka kollektivt till arbetet påverkas. Den redan stressade v

Skapad: 2016-02-02 Statistik

Nej till fortsatt arbete av en misstänkt vikarie inom förskolor

Nu har vi föräldrar fått nog!  2014 hade en man på 53 år fått en misstanke på sig om sexuella övergrepp på en förskola i Eskilstuna ! Han fick ändå jobba kvar som vikarie på förskolor!  2016 3 Maj blir han anhållen för misstankar för våldtäkt på en förskola. Han blev frisläppt fredag 6 Maj! Och nu verkar det som att han ändå kommer få arbeta kvar som vikarie på förskolor! Jag kommer skriva under att jag inte vill ha honom kvar i någon förskola alls! 

Skapad: 2016-05-08 Statistik

Stöd Josefin Wikströms lektioner i Askersunds kommun

Till dig som är boende i Askersunds kommun! Askersund 2016-02-02                                                               Namninsamling till stöd för Josefin Wikströms lektioner på skolor i Askersunds kommun    Den 22/1 2016 stoppades Josefin Wikströms planerade lektioner på Sjöängsskolan.   Bakgrund: Biljettintäkter från Lerbäcks Teaters musikalprojekt (Skapande skola) skulle gå till ett projekt som skulle genomföras på elevernas idrottslektioner. Eleverna på Sjöängsskolan önskade att Jose

Skapad: 2016-02-03 Statistik