Rädda Jakobsbergs sjukhus

Den borgerliga alliansen i Stockholms län lansting har beslutat att sälja Jakobsbergs sjukhus. I praktiken innebär det att sjukhuset kommer att
läggas ner. Vart dagens verksamhet på Jakobsbergs sjukhus kommer att ta vägen finns inget svar på.

Kommunen har anvisat mark till privata bolaget Hemsö för att bygga ett privatdrivet sjukhus i Barkarbystaden och det är försäljningens egentliga syfte - att bana väg för en vinstdrivande aktör.  

Vi är inte emot att det byggs ett nytt sjukhus. Men Vänsterpartiet motsätter sig försäljningen av Jakobsbergs sjukhus eftersom den innebär att ett välfungerande sjukhus kommer att rivas.

Vill ni tillsammans med oss rädda Jakobsbergs sjukhus?

Mer information: http://jarfalla.vansterpartiet.se/2016/08/26/lagg-inte-ner-jakobsbergs-sjukhus/


Vänsterpartiet Järfälla    Kontakta namninsamlingens skapare