Fortsatt affärsverksamhet i Pörtom/ Liiketoiminnan jatkumiselle

Med denna namninsamling vill vi påvisa att Pörtom i allra högsta grad behöver en matvaruaffär! Låt landsbygden och vår by leva!

Tällä nimikeräyksellä haluamme osoittaa Pirttikylän omaavan todellisen tarpeen omalle elintarvikeliikkeelle! Annetaan maaseudun ja meidän kylämme elää!


Arbetsgruppen för fortsatt affärsverksamhet i Pörtom/Työryhmä liiketoiminnan jatkumiselle Pirttikylä    Kontakta namninsamlingens skapare