Behåll Degerö Småbarnsskola

Stiftelsen Sedmigradsky har tagit beslut om att stänga ner stiftelsens daghem i Degerö. Detta är en stor förlust för daghemens nuvarande och kommande barn, samt personalen och föräldrarna. Iochmed nedläggningen försvinner ytterligare ett unikt, svenskspråkigt och finlandssvenskt rum från som värnar om den finlandssvenska kulturen från Helsingfors. 

Stiftelsens motiveringen är att det ej finns tillräckligt med barn för nuvarande på Degerö Småbarnsskola. Iochmed det nya bostadsområdet Kronobergsfjärden blir färdigt kommer det att flytta upp till 10 000 nya personer till området. Detta ökar ytterligare trycket på såväl de svenskspråkiga som finskspråkiga daghemmen på Degerö. Redan fr.o.m. hösten 2016 kommer daghemmet att ha tillräckligt med barn

Vi undertecknande ber att Stiftelsen Sedmigradsky omprövar sitt beslut