Bevara Caspians rätt till assistans

Från att Caspian haft assistans för sina diagnoser; Cp-skada, Svår Epilepsi, utvecklingsstörning och grav autism har nu Försäkringskassan tagit ifrån Caspian all assistans.

FK menar att hans grundläggandr behov inte överstiger 20 timmar i veckan och därmed kan ej beviljas assistans. Fk bedömer att många av hans grundläggande behov (Som påklädning, bad(personlig hygien), blöjbyte, kommunikation, måltider etc) ska ingå i föräldraansvaret. 

http://www.gd.se/gastrikland/hofors/caspian-5-blev-svart-funktionshindrad-efter-en-hjarninfarkt-vid-fodseln-nu-nekar-forsakringskassan-honom-all-hjalp