2014 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Studenter på Högskolan i Gävle mot sänkt studiebidrag

Regeringen tror inte på högre utbildning. Det är viktigt att alla har möjlighet till högre studier. Att det är så i Sverige är en stor konkurrensfördel för oss internationellt och ska fortsätta att vara det. Oberoende av vad dina föräldrar tjänar eller din egen ekonomi ska du kunna gå vidare till högre studier. Benägenheten att låna har sjunkit under hela 2000-talet. Kvinnor är mer tveksamma till att låna än män. Och resurssvaga grupper är mer tveksamma än resursstarka. 

- När lånedelen höjs

Skapad: 2014-02-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 186 186
2014 186 186

Justera betyggränserna på tentamen i Makroteori med tillämp. 18/1

Med anledning av att tre av sju frågor (fråga 5-7) på tentamen i grundkursen Makroteori med tillämpningar den 18/1 2014 kretsade kring ett väldigt specifikt område som ägnats mycket lite uppmärksamhet under kursens gång kräver vi att betygsgränserna sänks med 24 poäng. Detta för att tentamen på ett mer korrekt sätt ska spegla den kurs som ligger till grund för examinationen.

Skapad: 2014-01-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 182 182
2014 182 182

Lagliga "Streetrace"

Alla vi kan påverka. Vi skall påverka bilsports kulturen i Jönköping och omnejd!Istället för offra våra liv för intresset vi brinner för. Som förare som publik, kräver vi en förändring!. Och det gör vi genom demokrati.

Skapad: 2014-09-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 226 226
2014 178 178

Bevara Expressens regionala ledare

Expressen har beslutat att lägga ner sina regionala ledarsidor i Kvällsposten och GT. Det innebär att de fria rösterna i södra och västra Sverige blir färre till förmån för fler röster från Stockholm.  Beslutet försämrar det demokratiska samtalet i södra och västra Sverige samt minskar diversifieringen i medierna och möjligheten för de marginaliserade rösterna att höras. Det är ett demokratiskt problem. Så tystnar sakta men säkert det vitala offentliga samtal som Sverige så väl behöver för att k

Skapad: 2014-10-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 177 174
2014 177 174

Nej till Lättmargarin och lättmjölk i skolan

I Hagfors kommun har det beslutats att ta bort det naturliga fettet i skolan, och endast servera lättmargarin till barnen. Barn behöver näringsrik mat med bra fett för att orka med skoldagen mest optimalt. Det ska vara bra kvalitet på proteiner, bra val av kolhydrater och bra naturliga fetter - detta tillsammans ger en mera stabil och jämn blodsockerkurva vilket är fördel för barn som ska sitta och lära sig en mängd kunskap under dagen. Från start så ska ett barn ammas, det anses vara det mest

Skapad: 2014-03-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 179 179
2014 177 177

Rädda Röcknerska huset!

Röcknerska huset är en av Luleås äldsta byggnader, från sekelskiftet 1800. På gården har funnits ett färgeri från tidigt 1700-tal, en verksamhet som drevs av familjen Röckner in på början av 1900-talet. Huset är en av få byggnader som finns kvar i Luleå centrum från tiden före stadsbranden år 1887 och den rivningshysteri som svepte genom Luleå under framför allt 50-60- och 70-talen. Det är nu hotat av rivning. Bevarande står inte i motsats till utveckling! Hjälp till att rädda huset från rivning

Skapad: 2014-11-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 186 186
2014 173 173

Vårdavtal till Carl-Gustaf Olsson i Hörby

Hjälp till att skriva under! Vi vill att Region Skåne ska ge Carl-Gustaf Olsson i Hörby vårdavtal. Han är specialist på Sköldkörteln och alla andra medicinska sjukdomarna. Alla sjuka ska ha en chans att gå till honom...fattiga som rika.

Skapad: 2014-10-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 217 214
2014 171 168

Mindre barngrupper i Sundbybergs förskolor!

Förskoleupproret Sundbyberg: Många pedagoger på förskolor i Sundbyberg vittnar om hur stora barngrupper gör det svårt att genomföra läroplanens uppdrag och att ge alla barn den uppmärksamhet de behöver. Psykologförbundets yrkesförening för förskola och skola uttrycker också oro för situationen i ett öppet brev till regeringen där de bl a skriver: “Små barn behöver möta närvarande och tillgängliga vuxna på förskolan.”1   Inför valet kräver vi därför besked från kommunens politiker om hur kommun

Skapad: 2014-04-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 170 169
2014 170 169

Avgiftsfri kollektivtrafik NU!

Nyköpings Ungdomsfullmäktige arbetar för att införa avgiftsfri kollektivtrafik för alla inom Nyköpings kommun. En avgiftsfri kollektivtrafik skulle ge ett minskat bilåkande och därmed ett stort miljölyft. Dessutom skulle möjligheten att ta sig runt i samhället inte begränsas av storleken på plånboken. Visa att du stödjer detta genom att skriva namn, bostadsort och e-postadress!

Skapad: 2014-02-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 170 167
2014 169 167

Alla vi som vill att snoddasstatyn ska stå på brotorget i Bollnäs

Skriv under med ditt namn för att få statyn hem

Skapad: 2014-02-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 182 180
2014 169 167Facebook