Få våra politiker att agera enligt FN:s senaste klimatrapport!

Genom att skriva under denna petition håller du med om innehållet enligt nedan.

Vi vill att Sveriges regering ska agera kraftfullt för att motverka klimatförändringarna i enlighet med FN:s klimatpanels rapport (IPCC) av den 2 november 2014. Det innebär att se över nuvarande klimatmål samt att skyndsamt påbörja omställningen mot ett fossilfritt samhälle på det sätt som rapporten förespråkar, se nedan.

Varför?

IPCC-rapporten, som över 1000 av världens främsta forskare bidragit till, befäster att klimathotet är ett verkligt hot mot mänskligheten och att det nu krävs ett snabbt agerande för att begränsa de negativa effekterna som klimatförändringarna medför. Samtliga 195 IPCC:s medlemsstater, med deras regeringar och forskare, står bakom rapporten. Det råder alltså en bred och global vetenskaplig konsensus om innehållet.

Nästa steg är att världens alla ledare börjar agera kraftfullt och målinriktat.

WWF:s sammanfattning av IPCC-rapporten och grunden för denna petitions krav:

  • Det finns fortfarande tid att undvika katastrofala effekter av klimatförändringarna, men då måste vi börja NU. Fossilt bränsle måste snabbt fasas ut.
  • Utsläppen av koldioxid måste snabbt minskas för att säkerställa att medeltemperaturen inte ökar med mer än två grader. Redan 2020 måste en utsläppskurvan vänt nedåt, d.v.s. att utsläppen i absoluta tal minskar år efter år. År 2050 måste utsläppen vara nere på noll. Detta är fullt möjligt, kunskapen och tekniken finns.
  • Världen har råd att bekämpa klimatförändringarna. Att inte göra något blir extremt mycket dyrare och innebär en ödesdiger framtid för mänskligheten. Dessutom gynnar omställningen världsekonomin.
  • Samtidigt som omedelbara åtgärder måste vidtas för att minska utsläppen, måste vi anpassa oss efter de klimatförändringar som vi redan orsakat. Samhällsplaneringen måste ta klimatförändringarna i beaktande.

När och hur?

Namninsamling kommer att ske t o m juni 2015 så att vi i god tid kan överlämna petitionen till regeringen inför höstens klimatmöte i Paris.

Sprid gärna uppropet vidare! Länk: http://www.skrivunder.com/fa_vara_politiker_att_agera_enligt_fns_senaste_ipcc-rapport

 
   

Läs mer:

Blogg: ”För en hållbar värld”

Följ ”För en hållbar värld” på Facebook   

 

OBS! Kom ihåg att du måste bekräfta din underskrift för att den ska vara giltig genom att klicka på den länk du får i bekräftelsemailet.