Ingen gata genom Rosenlundsparken!

INGEN GATA GENOM ROSENLUNDSPARKEN!

http://www.kvarterettumstocken.se/bild/rosenlundsparken.jpgStockholm Stad vill göra om gång- och cykelbanan mellan Grindsgatan och Swedenborgsgatan till gata för fordonstrafik (bussgata). Tillsammans med det bostadskvarter som staden vill bygga i västra delen av parken och de båda gator som ska angöra dessa bostadshus, blir det ett djupt ingrepp i parkmiljön.

Många kringboende  har reagerat mot att staden vill förstöra västra delen av Rosenlundsparken. Parker och grönområden fyller en viktig funktion för alla, inte minst för barnen som ska kunna leka fritt på gräsmattor, bollplaner och i pulkabackar.

En trafikerad gata genom parken krymper barnens rörelsefrihet och för med sig buller, avgaser och ökad otrygghet. Staden föreslår i dagsläget en bussgata men inga garantier kan ges för att det inte blir en vanlig genomfartsgata för allmän fordonstrafik. Rosenlundsparken måste räddas!

På Facebook hittar du gruppen "Ingen bilväg genom Rosenlundsparken!". Där får du veta allt du behöver veta om planerna, om hur diskussionerna går och vilket nästa steg ska bli. Stadens detaljplaneförslag är just nu på samråd vilket innebär att skriftliga synpunkter inhämtas fram till den 23e april. Den 9e april bjuder staden in till samrådsmöte i Åsö Gymnasium. Vill du veta mer om stadens planer, sök på http://bygg.stockholm.se/rosenlundsparken och besök utställningen på stadsbiblioteket på Medborgarplatsen eller i Tekniska Nämndhuset på Kungsholmen.

Skriv under här för att motsätta dig planerna på en gata genom parken!

 


Håkan Vilhelmsson    Kontakta namninsamlingens skapare