Rädda Jokkmokks Rehab Centers namn insamling

 


.

Jokkmokk Rehab Centers namn-insamlingÖppet brev till landstingsrådet i Norrbottens läns landsting.

För kännedom till: NSD, Kuriren, DN, SvD, P4 Norrbotten, Nordnytt, SVT, TV4, landstingspolitiker, samt socialministern.

Norrbottens läns landsting har granskat sjukgymnaster, verksamma på den nationella taxan.

I landstingets utredning hävdas att allvarliga brister råder gällande patientjournaler, patientsäkerhet och kostnadsersättningar. Som följd av granskningen hotas nu Jokkmokk Rehab Center av nedläggning.
 

Vi patienter vill härmed på tydligast möjliga sätt fastslå:

- att vi alltid känt att vi är välbehandlade och trygga med Jokkmokk Rehab Centers personal

- att patientsäkerheten aldrig äventyras

- att nedläggning av Jokkmokk Rehab Centers verksamhet skulle betyda en mycket allvarlig försämring av sjukvården i Norrbottens inland och konkret i Jokkmokks samhälle


 Det har redan dragits in på rehabiliteringen vid Jokkmokks hälsocentral

 Sunderby Sjukhus klarar inte längre vårdgarantin för remitterade patienter

 Indragningar har skett vid rehabiliteringen, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå


Vi anser att Jokkmokk Rehab Centers verksamhet i Jokkmokk är oumbärlig för många av oss och till stor nytta för hela Jokkmokks samhälle och Jokkmokkbornas hälsa.


En nedläggning av Jokkmokk Rehab Centers verksamhet skulle för många patienter i regionen vara en katastrof, det vill säga skulle ge allvarliga konsekvenser som långvarig sjukskrivning etc.


Därför vädjar vi till Norrbottens läns landsting att finna en lösning för att Jokkmokk Rehab Centers verksamhet ska få finnas kvar och att NLL upphör med drastiska ekonomiska sanktioner mot Jokkmokk Rehab Center, som nu är inne på år 3.

Annchristin Lindqvist    Kontakta namninsamlingens skapare