2013 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Låt Süperstar Orkestars trummis stanna i Sverige!

Martin Memetovic är rom från Serbien, 25 år gammal – och perfekt svenne. Han har två små barn, som är födda i Sverige, med sin nuvarande fru. Han har uppehållstillstånd, svenskt personnummer och arbetar som ansvarig för drickaavdelningen på Coop Forum i Trollhättan. Han pratar bra svenska och amorterar på de sjukhusräkningar familjen fått när barnen blivit sjuka. Martin är dessutom en gudabenådad musiker. En trummis som saknar motstycke i Sverige. Han spelar i det kända balkanbrassbandet Süperst

Skapad: 2013-04-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1065 913
2013 1064 912

Solidaritet med Kongo-Kinshasas folk

Skriv på för ett ökat fokus på Kongo-Kinshasa i Sveriges och EU:s utrikespolitik! Namninsamlingen kommer att överlämnas till biståndsminister Hillevi Engström den 5 december 2013. Vi vill att Sveriges regering: Lyfter upp Kongo-Kinshasa på Sveriges dagordning och ställer krav, såvälbilateralt som i EU, på både Kongos makthavare och världssamfundet att bekämpavåldet, bristen på rättsäkerhet, korruptionen samt plundringen av landet. Uppmuntrar EU och FN till sanktioner mot alla som bidrar

Skapad: 2012-12-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1308 1264
2013 1005 969

Rädda AlvaMaria och Adam - Tillämpa Barnkonventionen

Upprop till Sveriges Riksdags Ledamöter!   Snälla hjälp oss, det gäller två små barns framtida liv! Enligt Hovrättsbeslut , den 21 okt,  ska  AlvaMaria 8 år och Adam, 5 år överflyttas till sin spanske pappa. Barnen har vistats sammanhängande i Sverige sedan den 20/12 2011. De har tidigare periodvis vistats i Spanien, men har huvudsakligen bott i Sverige. De är sedan födsel skrivna i Sverige och svenska medborgare. De bor tillsammans med sin mamma efter en dramatisk separation där pappan bland m

Skapad: 2013-10-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 979 923
2013 979 923

Fördröj behandling av lagförslag/Sekretess i internationellt sama

  ALLA 349 LEDAMOTER INKLUISVE TALARNA HAR MEJLATS I DAG PÅ MORGONEN! 1 AV 349 HAR SVARAT! DETTA VISAR ATT MEJLEN KOMMIT FRAM! VI VÄNTAR PÅ BESLUTET I DAG! 1 PARTI RÖSTAR EMOT! PETITIONEN FÅR LIGGA KVAR TILL DAGENS SLUT SOM DEN ÄR. SEDAN ÄNDRAS DEN TILL ATT "VI KRÄVER ATT DETTA BESLUT EJ GENOMFÖRS" !! _____________________________________________________________________________________________________________________________     Vi anser inte att skälig tid har givits för ett beslut av d

Skapad: 2013-11-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 897 881
2013 897 881

Rädda Haninges kulturpark

UR ASKAN I ELDEN! KULTURPARKEN ÄR ÅTERIGEN HOTAD!!!! Precis när vi började ana en ljusning i rivningshotet mot Kulturparken så kom nästa dråpslag. Kommunens fastighetsförvaltare Tornberget har sagt upp hyresavtalen för Levande Zon i Gula Villan och RoJteatern i G:a Folkets Hus för omförhandling och föreslår en hyreshöjning på 244% för Levande Zon (från 48.000/år till 165.000/år) respektive 560% för RoJteatern (från 63.000/år till 415.000/år). Skulle detta bli verklighet går båda föreningarna i k

Skapad: 2013-06-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1323 1305
2013 887 874

Bort med aversiv hundträning från TV!

Hej, och tack för att du tar en stund att läsa och skriva under! Vi är många hundvänner som blir upprörda var gång vi slår oss ner framför TV:n. I programbeskrivningen står det hundträningsprogram, vad vi ser är rena övergrepp. Hundar som sätts i situationer de inte kan hantera och får utstå smärta eller extrem rädsla för att få dem att sluta med ett beteende som ingen talat om är felaktigt. Tex en hund som gör utfall i koppel vid ett hundmöte, ett av de vanligaste problembeteendena. En hund som

Skapad: 2013-11-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 854 802
2013 798 748

Stoppa Paradise Hotel i Svensk TV

Är det okej att Paradise hotell kommer börja sändas på tv3 kl 22 den 18e nov? Det är här småtjejerna lär sig att puta med kuksugarläppar och tror att världen går ut på att knulla och killarna lär att sexobjektifiera allt här i livet. Föräldrarna bär ett visst ansvar, så är det, men ett barn ska inte ofriviligt behöva utsättas för denna hjärntvätten, i hemmet, i tvsoffan när mamma och pappa kanske jobbar natt. Här är trailern som går dygnet runt i tv3 och tv6 just nu: http://www.youtube.com/watch

Skapad: 2013-11-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 820 778
2013 796 754

Utred vaccinskandalen!

"Varför framhärdade svenska myndigheter med Pandemrix?", frågade professor Tore Scherstén nyligen i tidskriften  Medicinsk Access. Varningar om biverkningar från adjuvanter var väl kända i god tid före beslut om massvaccinering. Massvaccineringen i Sverige med Pandemrix har orsakat narkolepsi hos över hundra unga människor i Sverige och kan komma ge upphov till fall av Guillain Barrés Syndrom. Det är en skandal, i klass med Neurosedynskandalen på 60-talet. Vi kräver att regeringen tillsätter en

Skapad: 2013-11-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1545 1448
2013 795 739

Ingen gata genom Rosenlundsparken!

INGEN GATA GENOM ROSENLUNDSPARKEN! Stockholm Stad vill göra om gång- och cykelbanan mellan Grindsgatan och Swedenborgsgatan till gata för fordonstrafik (bussgata). Tillsammans med det bostadskvarter som staden vill bygga i västra delen av parken och de båda gator som ska angöra dessa bostadshus, blir det ett djupt ingrepp i parkmiljön. Många kringboende  har reagerat mot att staden vill förstöra västra delen av Rosenlundsparken. Parker och grönområden fyller en viktig funktion för alla, inte min

Skapad: 2013-03-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 814 811
2013 788 785

Jag vill själv välja min sfi-skola!

  Jag vill själv välja min sfi-skola! För några dagar sedan hörde vi att många Sfi-elever blir tvungna att byta Sfi-skola efter årsskiftet. Det är resultatet av en offentlig upphandling som Malmö stad tog hand om i somras. Flera välfungerade verksamheter med kompetent och erfaren personal kommer att slås sönder. Flera av de nya aktörer som har vunnit i upphandlingen pga det billiga priset de föreslog till Malmö stad har ingen erfarenhet av att bedriva Sfi undervisningen alls! Detta innebär kaos

Skapad: 2013-09-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 789 780
2013 787 778Facebook