FÖRBJUD SEX MED DJUR! Genomför lagförslaget NU!

Vi kräver att lagförslaget om att kriminlaisera sex med djur införs 1 januari 2014.

Vi kräver även stränga straff med minst fängelse.


Viktoria Kivipuro    Kontakta namninsamlingens skapare