2013 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Simstrand till Gammelboda

Raseborgs stad håller på att starta planeringen med att utvidga Gammelboda bostadsområdet ytterligare. Staden har formulerat följande målsättningar till området: -  huvudmålsättning är att planera en utvidgning av Gammelboda bostadsområde västerut med bl.a. havsnära småhustomter-  att anpassa småhustomterna till terrängen så att de högst belägna bergsområdena bildar närrekreationsområden- att planera större närrekreationsområden som sammanhänger med närrekreationsområden i Gammelboda detaljplane

Skapad: 2013-06-05 Statistik

Inget serveringstillstånd för restauranger som är otillgängliga!

Statistik från SCB, Hjälpmedelsinstitutet mfl visar att minst 560 000 personer över 16 år har en rörelsenedsättning 130 000 personer använder rullstol 250 000 använder rollator 9,5% av befolkningen använder någon typ av hjälpmedel Källa: www.funknu.com Det finns fortfarande många restauranger som inte är till för alla. Plan- och bygglagens 17 kap. 21 a § om enkelt avhjälpta hinder har inte gett önskad efftekt  Små förargliga hinder som lätt skulle kunna avhjälpas, är den bistra verkligheten fö

Skapad: 2013-04-30 Statistik

Öppna Tegelbruket nu!

Högsby kommun stängde vår ungdomsgård innan sommaren. Vi vet inget vad som händer. Vi vill att Tegelbruket öppnas nu, och att kommunen satsar på ungdomarna! Skriv under du med för att ungdomsgården ska öppna igen. Vi ungdomar och dom som stöttar oss måste göra vår röst hörd!!!!

Skapad: 2013-08-23 Statistik

bevara den gamla förbindelsebåtsbryggan i vikare

Egentliga Finlands NTM central har planer på att riva den gamla förbindelsebåtsbryggan i vikare. Detta skulle betyda att inga djupgående båtar skulle kunna besöka Hitis mera. Vi som har skrivit under motsätter oss att bryggan rivs och kräver att den repareras istället. Varsinais-suomen ELY keskuksella on suunnitelmia poistaa vikaren vanhan yhteysaluksenlaiturin. Tämä tarkoittaisi että kaikki syvä käyvät veneet eivät enää voisi tulla käymään Hiittisissä. Me joka olleet allekirjoittaneet vaadimme

Skapad: 2013-07-17 Statistik

Tand/sjukvård rättvisa även för Svenskar krävs..

Det finns faktiskt Svenskar som INTE har råd att gå till tandläkaren...Alla har INTE bidrag eller försörjningsstöd..Pensionärer/sjuka/ensamstående med en inkomst på  10.000/mån SKA HA billigare eller Gratis Tandvård...Varför utklassas vi Svenskar ?? Kräv rättvisa !!!  Skriv på o protestera..

Skapad: 2013-04-24 Statistik

Stoppa Familjelivs åsiktförtryck

Hej! Vi är några killar och tjejer som fått nog av forumet familjelivs bristande respekt för demokrati och åsiktsfrihet, vi har samtliga varit aktiva på forumet under många år och vi har även alla upplevt oss diskriminerade,tystade och avstängda för att vi har "fel" åsikter. Något som är djupt kränkande och skapar frustration. Det senaste halvåret har deras åsiktsfascism eskalerat till något som inte längre faller under rimlighetens gräns, det är framförallt Sverigedemokrater och övriga invandri

Skapad: 2012-08-31 Statistik

Raubtier - Luleå Hockeys framtida härförare

Nu har tiden kommit att förnya Luleå Hockey. Det är dags att vi tar steget in i 2000-talet rent musikaliskt. Vi har fått höra samma låtar sedan mitten av 80- och det tidiga 90-talet, "Muskler av stål", "Vårat gäng" ochför att inte glömma bort AC/DC's "TNT" som förvandlades till en Luleålåt.Dessa låtar har ekat i Delfinen sedan urminnes tider... Självklart ska dom icket förringas, men det är dags för en modernisering.RAUBTIER HAR GODKÄNT DETTA, men nu gäller det att övertala Luleå Hockey att ingå

Skapad: 2013-02-18 Statistik

Stöd Stampakullen i Hyssna,djurens verkliga vänner

Stampakiullen i Hyssna, en fristad för djur i nöd

Skapad: 2013-05-06 Statistik

Hjälp missbrukare att få hjälp!!

Många i missbruket som vill ha hjälp!! Om sverige ska göra något för att drogerna ska minska i Sverige måste man höras! Med denna namn insamling som jag personligen kommer skicka till regering vill jag få fram detta budskap! Mer pengar till missbruksvården !!! Mer möjligheter att få hjälp !!  En missbrukare idag kan få vänta i 8år för att få hjälp/ vård idag och det dödar fler än vad det hjälper!! Skriv under denna insamling om du vill missbrukare ska få hjälpen som behövs och att mer pengar må

Skapad: 2013-03-01 Statistik

Förändring av ET-reglementet 1.4.1

SBF har nyligen skrivit en förändring av reglementet gällande insprutningsmöjligheter i dragracing. Som den står formulerad nu kan det betyda att inga insprutningsbilar får möjlighet att köra / alternativt diskas under pågående tävling av en motståndares överklagan till domaren.Jag önskar med denna namninsamling att du som förare som ser ett problem att fritt användande av inpsrutningssystem i dragracingbilar INTE kommer kunna ske från 2013 års regler och framöver. Mitt förslag till regeltext: E

Skapad: 2013-02-10 Statistik