Åtgärder för att höja kvaliteten på svensk forskning

Undertecknade, forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, uttrycker härmed sitt stöd för de förslag som framförs av Gunnar Öquist och Mats Benner på DN.se debatt 2012-12-09

http://www.dn.se/debatt/farre-svenska-forskare-i-internationell-toppklass

, för att höja kvaliteten på svensk forskning:

• Säkerställ att universiteten får ett ledarskap som på alla nivåer präglas av hög akademisk legitimitet och djärva vetenskapliga visioner.

• Komplettera dagens externt dominerade styrelser med akademiska senater som ansvarar för forskningens kvalitet.

• Återinför fullt finansierade tjänster för professorer och lektorer med basresurser som möjliggör riskfylld, långsiktig forskning inom områden där universiteten vill vara ledande. Rekrytera komplementära kompetenser för att skapa kreativa miljöer för nytänkande.

• Etablera ett karriärsystem för unga forskare med för ämnesområdet adekvat basfinansiering.

• Rekrytera med nationell och internationell öppenhet vid alla anställningar.

• Använd ”peer review” för regelbunden kvalitetskontroll och prioritering.