Hundrastgård i Nyköping

Ett roligt inslag i både hund och hundägares vardag. Där hunden får leka av sig, socialisera sig med andra hundar och vara lös under kontrollerade former.

Rent generellt får en hund aldrig springa lös okontrollerat. Allmänt koppeltvång gäller alltid på offentlig plats i park, plantering och på badplats. Dessutom ska hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt mellan 1 mars till 20 augusti. Detta innebär inte automatiskt att hunden inte får vara okopplad, den måste dock stå under sådan lydnad som om den vore kopplad. 

Regeringen kan också meddela föreskrifter som avviker från detta och om det finns skäl att skydda vilt får sådana föreskrifter innebära att koppeltvång gäller.

En etablerad/organiserad rastgård skulle kunna ge många hundar lite extra svängrum!

Var med och visa Nyköpings Kommun att vi tycker detta är viktigt, skriv under! När listan uppnåt en aktningsvärd längd kommer den att skickas till kommunen och samtliga partier i kommunen tillsammans med information om varför en rastgård är viktig för hundägarna i Nyköping.