Bevara Jarlabergsskolan åk 4-6

Kommunstyrelsen kommer träffas i möte på måndag den 26 november för att diskutera och fatta beslut kring Jarlabergsskolans framtid. Idag är Jarlabergsskolan organiserad som en F-6 verksamhet men har lämnat in ett förslag till kommunen om att få organisera om sig till en F-3 skola. Detta är början på slutet för den kommunala dagis- och skolverksamheten i Jarlaberg.


Skolledningen rektor Silva Carinci tillsammans med produktionschefen för FFS, Einar Fransson har tillsammans tagit fram ett underlag för politikerna i Nacka kommun att fatta beslut kring. Trenden i Nacka har under den senaste tiden handlat om att lägga ner hela eller delar av den kommunala dagis- och skolverksamheten till förmån för de fristående skolorna som etablera sig mer och mer. I sitt underlag menar Einar Fransson att ”en omorganisation skulle passa områdets samhällsutveckling” vilket gör att vi fråga oss vilka tjänstemän som tillsätts för att bedriva den kommunala verksamheten. Skolledningen tillsammans med Einar Fransson konstaterar i sitt underlag ett vikande elevunderlag under de senaste åren men skriver inget om vad ledningen har gjort för att behålla befintliga elever eller för att attrahera nya. Vi föräldrar som står utanför mandat att fatta beslut har sedan ca ett år tillbaka konstaterat ett vikande elevunderlag och även påtalat detta till rektor Silvana Carinci.  Hon svarade då att -”lite svinn får man räkna med” och ”att det inte är något att oroa sig för”, och så står vi inför denna situation idag.


Jarlaberg är ett litet samhälle med ca 1400 bostäder. Området utgörs till största delen av barnfamiljer som behöver ett dagis och en skola att sätta sina barn i. Området är uppbyggt i en lugn och trygg parkliknande miljö utan störande biltrafik. Föräldrarna kan i lugn och ro lämna och hämta sina barn på väg till och från arbetet utan att behöva flänga runt halva Nacka vilket är viktigt i dagens stressade samhälle. När barnen blir äldre och går i 4-6 klass kan de till och med gå hem på egen hand i denna trygga miljö. Förskolan och skolan utgör kärnan i Jarlaberg och ses som en ovärderlig knutpunkt och samhällsfunktion som bidrar till ett enklare leverne. Men det viktigaste av allt är att barnen blir väl rustade inför framtiden vilket de också blir. Lägger man ner mellanstadiet kommer föräldrarna plocka bort sina barn från skolan och placera dem hos en huvudman som driver åtminstone F-6. Även föräldrar till barn som ska gå in på dagis framöver kommer att placera sina barn på andra håll i Nacka.

Hela denna utredningsprocess har pågått bakom föräldrarådets och föräldrarnas rygg utan vare sig information eller signaler om att något är fel, något som går tvärt emot läroplanen och Nacka kommuns policy. Rektor Silvana Carinci ansvarar för att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Hon har misslyckats med sitt uppdrag och gjort att elever söker sig till fristående skolor där exempelvis Internationella Engelska skolan med en vinst på totalt 100 miljoner kronor har betalat ut pengar till sin ägare – närmare bestämt 1 400 000 kronor*. Pysslingens förskolor och skolor, som även de driver verksamhet i närheten plockade ut över 4 miljoner* i aktieutdelning. Silvana Carinci säger själv att hon måste ta ansvar för skattebetalarnas pengar genom att skära ner verksamheten, vilket vi föräldrar menar i sig inte kommer attrahera fler elever. På detta sätt kommer hon snarare sätta spaden i jorden och påbörja Jarlabergsskolans och den kommunala verksamhetens egen grav. Frågan är om hon då verkligen tar sitt ansvar genom att föra över skattebetalarnas pengar till vinster hos friskolorna.

Vi föräldrar kräver att beslutsfattarna tillsätter en arbetsgrupp tillsammans med oss föräldrar för att ta fram ett kompletterande underlag som politikerna i Kommunstyrelsen kan ta ställning kring.*källa

http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1580333-british-schools-agare-tar-ut-mest-aktieutdelning

http://www.skolledarna.se/skolledaren/artikelarkiv/friskolor/Sidor/friskolevinster.aspx