Ge Frans en chans

Till politikerna i utbildningsnämnden

 

Låt våra ungdomar vara kvar i stan. Kasta inte ut dem från Frans. Noll balans utan Frans.

 

På torsdag 25/10 skall politikerna i utbildningsnämnden fatta flera viktiga beslut. Ett beslut rör flytt och nedläggningar av ett antal gymnasium. Detta beslut är förberett för omedelbar justering (punkt 18 på dagordningen).

Vi ber dock alla politiker att noga fundera över vad beslutet betyder.  Frans Schartau är en skola med många elever som har en mångkulturell bakgrund. Eleverna på denna skola behandlas i detta förslag som brickor i ett spel. Det beslut som förberetts av tjänstemännen speglar en människosyn som vi inte tror delas av något av de partier som är representerat i utbildningsnämnden.

När man flyttar ut eleverna på Frans Schartau skickar man signaler om att multietniska studenter är inte välkomna på Stockholms stads innerstads skolor.

 

Bordlägg frågan och tänk igenom på nytt. Flytta inte ut Frans.