Upprättelse åt Joakim Selin

Jag anser att Joakim Selin är avskedad från sin tjänst utan saklig grund. Jag kräver att han får upprättelse.

Bakgrund: Joakim Selin kyrkoherde i Veddige motarbetades systematiskt av kyrkorådet i fyra år. En nytänkande och modern präst fick nu sparken.

  1. Kyrkorådet påstår att dess förtroende för JS har minskat väsentligt då JS skulle ha ägnat kyrkans arbetstid åt egen förvärvsverksamhet och styrelseuppdrag i mycket stor utsträckning. Detta är felaktigt och på vilket sätt det framgått är oklart. Kyrkorådet har, utan JS vetskap, begärt ut samtalslistor från hans tjänstetelefon och har funnit att många telefonnummer tillhör företag. Av detta dras den felaktiga och orimliga slutsatsen att JS ägnar arbetstid åt privat förvärvsverksamhet. Många personer nås naturligtvis dagtid per telefon på sina arbetsplatser eller på mobiltelefoner, vars abonnemang tillhör deras arbetsgivare. På dessa listor finns människor som är konfidenter och t.ex. anhöriga till t.ex. sorgehus, dopfamiljer osv. Innan JS började sin tjänst redovisade han tydligt de bolag han ägde och satt i styrelsen för, samt sina förtroendeuppdrag som styrelseordförande i bostadrättsförening där JS bor. JS fick kyrkonämndens godkännande för dessa sysslor innan han tillträdde tjänsten som kyrkoherde.
  2. Kyrkorådet påstår att JS inte redovisat bisysslor, som konstaterats föreligga efter utredning. Det nya kyrkorådet krävde under våren en ny redovisning av hans bisysslor, vilken lämnades. Inga nya bisysslor hade tillkommit sedan hans tillträde och inga förändringar av betydelse hade skett avseende deras omfattning eller karaktär.
  3. Kyrkorådet påstår att JS har varit frånvarande från arbetet utan att informera arbetsgivaren eller fått dennes medgivande till frånvaro. Inte heller vad gäller dessa påstådda omständigheter vet man vad som avses. All frånvaro har redovisats på sedvanligt sätt. Som kyrkoherde har han ingen skyldighet att lämna specificerad tidsredovisning eller arbetsredogörelse till kyrkorådet.
  4. Kyrkorådet påstår att JS inte utfört begärda arbetsuppgifter och inte medverkat till att lämna ut handlingar. Denna punkt är felaktig, då han har fullgjort allt som rimligen kan begäras av honom. I ”jakten” på att hitta något skäl för uppsägning har åt JS getts nästan omöjliga arbetsuppgifter, som begärts att fullgöras på orimligt kort tid. Kamreren har reagerat på en LAS-varning mot JS, på följande sätt i mail till ordföranden: ”…I den LAS-varning som ställts till kyrkoherden anges det att han vid detta möte vägrat att lämna ut ekonomisk information. Det är inte min uppfattning att kyrkoherden uppmanades att lämna ytterligare ekonomisk information utöver det som diskuterades på mötet. Jag anser därmed inte heller att kyrkoherden vägrat att lämna ut sådan information.”

Läs mer på vår Facebook grupp.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/318838_497554326928012_1537358216_n.jpg