2013 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Adoptörer från DINASARK

  Undertecknade vill härmed intyga att vi är mycket nöjda med våra adoptioner vad gäller våra fyrbenta vänner från Dinasark. Vi har fått otroliga vänner och underbara familjemedlemar tack vare Dinasark! Hundliv har räddats och hundarna har även räddat oss och hjälpt oss på MÅNGA MÅNGA sätt.Vi ger vårt fulla stöd och tacksamhet till DINASARK!Glöm inte då du skriver under att kolla din mejl och via den bekräfta din underskrift!

Skapad: 2013-03-01 Statistik

Slopa momsen på tatueringar.

Hjälp Sveriges tatuerare att bli klassade som konstnärer, idag måste en tatuerare betala 25% moms medans en "vanlig" konstnär får tjäna 336 000kr/år utan att betala moms och om försäljningen överstiger detta är momssatsen endast 12%. Vi anser att vi är konstnärer! Många gånger är motiven bara en linjeteckning på ett papper och det är först på huden konsten utvecklas, vi skuggar, färgsätter och formger direkt på kundens hud efter eget huvud och vision. Många tatuerare tatuerar dessutom 'frihand',

Skapad: 2011-10-30 Statistik

Folkomröstning om Skånes självständighet

Skåne togs med våld och införlivades i Sverige. Skåningarna har aldrig själva fått välja sin framtid. Teaterrepubliken anser att det är hög tid för en folkomröstning om Skånes självständighet. Vare sig du stödjer eller motsätter dig ett självständigt Skåne – skriv under! En folkomröstning är det enda demokratiska sättet att avgöra frågan.   Teaterrepubliken och Teater 23 spelar föreställningen Skånes befrielsefront i Malmö 7/3–14/4.

Skapad: 2013-03-14 Statistik

NEJ TACK till fler jobbskatteavdrag.

För mig är den solidariska kampen den viktigaste. Jag ser hur fler och fler blir utstämplade och utförsäkrade. Jag ser hur barnfattigdomen ökar. Jag ser hur välfärden sakta men säkert håller på att nedmonteras. Detta i ett Sverige där välfärden varit ett, i positiv bemärkelse, stort och omtyckt ämne som andra länder världen över varit avundsjuka på. Den välfärden nedmonteras nu bit för bit av alliansen med moderaterna i spetsen. Säg nej till den nedmontering som sker i det svenska samhället där

Skapad: 2013-08-21 Statistik

Stoppa utvisningen av två oskyldiga barnen, Billur och Raul

Migrationsverket kommer att utvisa nioåriga Billur och hennes sjuårige lillebror Raul till Azerbajdzjan, ett land familjen flytt ifrån på grund av tortyr och hedersvåld. Familjen kom till Sverige år 2005, då flickan var 14 månader gammal. Pojken har levt hela sitt liv i Sverige. Eftersom båda föräldrarna är psykiskt sjuka efter traumatiserande upplevelser i hemlandet, och mamman varit inskriven på psykiatrisk klinik under långa perioder, har Socialtjänsten i Sverige beslutat att barnen ska vara

Skapad: 2013-07-11 Statistik

Härryda Kommuns övertagande av enskilda vägar från Vägföreningen.

Till Fastighetsägarna i Gärdesområdet Angående Härryda Kommuns övertagande av enskilda vägar från Vägföreningen. Enligt plan- och bygglagen ska kommunen vara huvudman för vägar inom tätbebyggda områden med detaljplan. Den 30 januari 2012 antog kommunalfullmäktige i Härryda kommun därför en strategi om att ta över enskilda vägar. De vägar som berörs ligger bland annat inom Gärdesområdet. Kommunens strategi är att ta över enskilda vägar en bit i taget. Vårt område är nu på tur. När kommune

Skapad: 2013-04-01 Statistik

Rädda Oxbacksskolan

  Oxbacksskolan är en av Södertäljes mest integrerade skolor, med många nationaliteter, höga resultat och trygga barn. Detta är en lagom stor skola som både barn och föräldrar trivs med. En attraktiv skola tack var sitt läge och sin miljö. Oxbacksskolan ligger i 120 år gamla lokaler i centrala Södertälje och bidrar med sitt läge till en levande stadskärna i Södertälje och många som bor i Södertälje har en koppling till skolan sedan generationer tillbaka. Nu är Oxbacksskolan hotad, och det vill

Skapad: 2013-05-27 Statistik

Gör din röst hörd för de Äldres framtid på Valöhemmet

NU ärdet dags att REAGERA! Valöhemmethotas av nedläggning hösten 2014, men beslut tas redan nu i höst! Somdet ser ut nu kommer alltså alla boende på Valöhemmet att TVINGAS flytta motsin vilja. Flytta från en TRYGGHET som är så viktig när man är äldre. Ensamär inte alltid stark men om vi TILLSAMMANS står UPP för våra ÄLDRE och visar"högsta hönsen" i kommunen att detta inte är okej, kanske vi kan fåha kvar vårt fina och omtyckta äldreboende i Valö!! Allaär inte stadsråttor, vissa är skogsmöss oavs

Skapad: 2013-11-05 Statistik

Den offentliga Måltiden

Upprop för den offentliga måltiden Aldrig förr har den offentliga måltiden/ skolmaten i Finland hamnat i ett sådant fokus som den är nu. Flera och flera röster höjs för att en förbättring i skolmaten borde ske. Missnöjet stiger bland kockar, kokerskor, föräldrar, elever och även lärare. Maten samlar inte mer varken lärare eller elever till någon måltidsgemenskap, än mindre till någon god och njutningsfull måltidsupplevelse. Skolmaten är inte mera det den en gang var. Maten görs inte mera kärleks

Skapad: 2013-09-23 Statistik

Inget gruppbyte för HT2011 studenter!

Vi vill inte att grupperna ska blandas inför vårt sista år på förskollärarutbildningen!Detta berör studenter som är antagna HT2011 på Malmö Högskolas förskollärarutbildning. Denna lista är tänkt att vara där för oss som känner att vårt demokratiska inflytande har blivit åsidosatt.Var vänlig att inte dela denna till någon annan utanför de antagna studenterna detta berör.

Skapad: 2013-12-26 Statistik