Rädda skogsområdet vid Arkitektvägen

Hjälp oss att rädda skogsområdet vid Arkitektvägen i Abrahamsberg!

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag som innebär uppförande av tre bostadshus om fyra våningar alldelses sydväst om Abrahamsbergskyrkan där den gamla klockstapeln står. Karta: http://bit.ly/GVVPMT eller http://bit.ly/GKTOl1

Detta innebär att skogsområdet (höga tallar, växter, bergshällar) med all dess djurliv (rikt fågelliv, rådjur och harar) kommer försvinna!!!

Förtätning av detta område innebär mer biltrafik i området och därmed avgaser och sämre miljö....

Buller i samband med byggstörningar i minst 1 år...

För att kunna påverka beslutet hos Stadsbyggnadskontoret - skriv på denna namnlista tack!

DU kan också lämna dina kritiska synpunkter till Stadsbyggnadskontoret genom att mejla till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se senast 28 mars.

Stockholms stadsmuseeum skriver: "Abrahamsberg är utpekat som ett särskilt kulturhistoriskt värdefullt och har grön klassificering som är den näst högsta kategorin i Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering! Inom området skall stor hänsyn tas till såväl helhetsmiljöns som de enskilda byggnadernas kulturhisotriska värde. All tidstypisk markplanering och växtlighet skall bevaras.."


Karolin Johansson    Kontakta namninsamlingens skapare