Vill du att Susanne Heidenfors blir kvar på Fritids,Sälens Skola?Vill du också att Susanne på Fritids,
Sälens Skola, ska fortsätta att ingå i det team som tar hand om det bästa vi
har, dvs. våra barn?Skriv på här!