Låt de apatiska flyktingbarnen få stanna

Att familjer med barn som är så svårt sjuka att de ligger helt apatiska och varken kan äta eller gå på toa själva utvisas är inhumant och inte värdigt ett land som Sverige. 

Det sägs att de apatiska flyktingbarnen simulerar vilket jag tror skulle vara mycket svårt för att inte säga omöjligt i längden. Då skulle de ju också bli friska direkt eller snart efter att de fått uppehållstillstånd men det blir de inte.

Att föräldrarna skulle droga barnen finns inga bevis för. Det skulle man ju se på blodprov och liknande.

De rör sig om 25-30 flyktingbarn i hela Sverige! Låt de apatiska flyktingbarnen och deras familjer få stanna.