Återuppta vargjakten

Under flera år har vi sett hur "värnandegrupperingarna" växt sig allt starkare och blivit allt skickligare på att påverka våra folkvalda politiker. I kombination med att en liten inre krets i forskar/myndighets/vargvärnarextremister bedriver en sorts lekstuga där de med skattepengar finansierar ett övergrepp på både natur och landsbygd har vi fått lavinartat växande vargstam. Att extrementusiaster fått leka vargodlare med miljarder kronor av samhällets resurser som rörelsekapital måste få ett slut! Landsbygdsboende människor får knappt ens försvara sina tamdjur utan att utmålas som tjuvjägare. Ett oerhört viktigt principbeslut är att återuppta vargjakten nu!

 

Visa att du är för att samhället skall ta sitt ansvar och återuppta vargjakten nu!