Bevara Genusvetarlinjen på Malmö högskola

Utbildningen Mångsfaldsstudier på Malmö högskola består idag av ett basår med gemensamma grundstudier inom arbetsvetenskap, genusvetenskap, internationell migration och etniska relationer, varav eleverna själv får välja ett av dessa inriktningarna på utbildningens andra år. År 2013 kommer däremot inte genusvetenskapen innefattas som en egen inrikning i utbildningen, utan endast ingå som en obligatoriskt 15 poängs-kurs i mångfaldsstudierna på 180 poäng. Malmö högskola hävdar att de är i en situation när de bara kan ge kurser med högt söktryck och att prioriteringar måste ske på grund av att regeringen har dragit in utbildningplatser.

Beslut om detta har tagits trots att regeringen satsar 6 miljoner kronor på Malmö högskola. Nu är elever på mångfaldsutbildningen i Malmö upprörda och har tröttnat på att genusvetenskapen alltid ska väljas bort. Även om eleverna som idag studerar mångfald fortfarande har möjlighet att välja genusvetenskap som inriktning behöver framtida mångsfaldsstudenter en genusinriktning på grund av att samhället inte ännu är jämställt, men även för nytta och anställdningsbarhet. Skriv under om du likt som eleverna på programmet Mångsfaldsstudier på Malmö högskola också tycker att mångfald måste inkludera begreppet genus!


Linnea Lundström    Kontakta namninsamlingens skapare