2012 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Dagisbarnen i Oskarshamn

I Oskarshamns kommun går det 17,65 barn i åldern 1-6 år per förskoleavdelning.  I statistiken har man tagit med de s.k. småbarnsavdelningarna, vilket borde ”dra ner” statistiken något och ändå är det alltså i snitt 18 barn per avdelning. På 15 av 62 avdelningar finns det 21-26 (eller fler) barn. I "Skolverkets allmänna råd och kommentarer om kvalitet i förskolan" står det att en tidigare kunskapsöversikt visar att en gruppstorlek på cirka 15 barn "är att föredra för att barnen ska utvecklas på e

Skapad: 2012-03-02 Statistik

542

För Knislinge som by och för Östra Göinge Kommun är det viktigt att erbjuda många kommunikationer så kommunen kan öka antalet invånare som flyttar in och minskar antalet invånare som flyttar ut. Man måste kunna bo i Knislinge och gå på skola/jobba i Hässleholm utan att tvingas, som det förmodligen blir, att byta buss i Broby för att kunna ta sig till Hässleholm. Vi har en av kommunens största turistattraktioner strax utanför Knislinge, Wanås Slott, och en slopad busslinje mellan Hässleholm-Knisl

Skapad: 2012-06-14 Statistik

Borgholms kommun på Öland- ta er samman!

Borgholms kommun på Öland har beslutat att flyktingbarn som går i skolan inte ska få skolmat. Vi som skriver på detta tycker att det är en skam och ohumanitärt bortom varje rimlig tanke. Vi kräver att Borgholms kommun ser över beslutet omgående och avser vidare att sprida info om detta och lobba för att välja bort Borgholm som resmål tills detta beslut är ändrat.

Skapad: 2012-11-02 Statistik

Rädda Örtagårdens förskola!!

Information från kommunen har nyligen kommit ut att Örtagårdens förskola planeras inom kort att läggas ned och rivas. Vi kommer därmed inte ha någon förskola i centrum. Beslut kommer att tas i början av november vilket gör att tiden är knapp. Ju fler vi är som påverkar kommunen desto större chans att Örtagårdens förskola kan få leva vidare. Varför inte sätta upp tillfälliga moduler medan en renovering av Örtagården genomförs? Skicka era åsikter på mail till följande e-post adress: annika.gry@har

Skapad: 2012-10-15 Statistik

Stoppa försäljningen av KULTURHUSET i Järpen

Detta är en namninsamling till ett medborgarförslag. Kommunfullmäktige i Åre kommun har beslutat att Kulturhuset i Järpen (Gamla Notvallsgården) ska säljas. Undertecknade önskar att "Åre Kommuns lilla Konsthall" ska förbli i kommunens ägo.   Denna lista kommer att cirkulera till den 8 mars sedan ska vi sammanställa medborgarförslaget, så skynda att skicka till dina vänner för underskrift! /Arbetsgruppen för "Stoppa försäljningen av Kulturhuset i Järpen  

Skapad: 2012-02-17 Statistik

Burlöv kommun mot illegala vapen och den kraftigt ökande kriminal

Burlöv kommun mot illegala vapen och den kraftigt ökande kriminaliteten. Vi älskar Burlöv! Vi accepterar inte att kriminalitet får fortsätta på detta sett. Samtidigt måste Burlöv kommun vara en trygg och säker kommun att leva i. Den senaste tidens skjutningar, rån, inbrott är bara toppen på ett isberg.  Nu får det vara nog! Vi kräver därför att kommun politikerna anstränger sig och får kommunen ur kriminalitetspiralen. Stöd oss med ditt namn så vi tillsammans tydligt kan visa att vi har fått n

Skapad: 2012-09-11 Statistik

STOPPA MOBBNING VIA NÄTET

Föreningen motmobbing.se   Har en del sidor på facebook där många är med Men nu undrar vi hur många som är mot mobbningen och vill skriva på Att det inte gillar mobbning Hoppas vi får många namnunderskrifter   Hemsidan är www.motmobbing.se Sen har vi även ett nyhets mail som man kan anmäla sig till Sänd ett mail till nyhet(a)motmobbing.se där kommer en del nyheter och annat som händer i Sverige.

Skapad: 2012-01-14 Statistik

Mot våldet i Malmö

Det är många som säger att det är trötta på våldet som händer i Malmö Stämmer det ? Skriv under om ni är mot vad som  händer i Malmö!   Hemmsida kommer snart. www.motvaldet.se Vi kommer att ha ett nyhetsmail vill ni vara med så maila till nyhet(a)motvaldet.se // Anders

Skapad: 2012-01-12 Statistik

Förbud mot vinster i välfärden!

Namninsamling för förbud mot vinst i välfärden! (S) i Bohuslän har den 24 mars 2012 sin distriksårskonferens. SSU (Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund) i Bohuslän tänker under 20 till 22 mars driva en kampanj och samla in namnunderskrifter för att vinster i välfärden inte ska få existera. Detta kommer vi göra dels genom att kampanja aktivt i städer och kommuner runt om i Bohuslän, men också genom det här elektroniska formuläret! SSU Bohuslän tycker att skattepengar ska investeras i vå

Skapad: 2012-03-18 Statistik

Rädda skogsområdet vid Arkitektvägen

Hjälp oss att rädda skogsområdet vid Arkitektvägen i Abrahamsberg! Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag som innebär uppförande av tre bostadshus om fyra våningar alldelses sydväst om Abrahamsbergskyrkan där den gamla klockstapeln står. Karta: http://bit.ly/GVVPMT eller http://bit.ly/GKTOl1 Detta innebär att skogsområdet (höga tallar, växter, bergshällar) med all dess djurliv (rikt fågelliv, rådjur och harar) kommer försvinna!!! Förtätning av detta område innebär mer biltrafik i o

Skapad: 2012-03-24 Statistik