BOJKOTTA SVT & VÄGRA BETALA TV-LICENS OM INTE ...

EFTERSOM ANSVARIGA INOM SVT ( Sveriges Television ) BRYTER MOT SVENSK GRUNDLAG & DE MÄNSKLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETERNA GENOM ATT CENSURERA  OCH KRÄNKA  ALLA ÅSIKTER &  KRITIK MOT EXEMPELVIS  ISLAMISTERNAS VÅLD & HOT & ÖVERGREPP ..  M.M,   OCH  SOM DESSUTOM KLART STRIDER MOT SVENSK GRUNDLAG & DE INTERNATIONELLA FRI- OCH RÄTTIGHETERNA,  MOT JUDAR & KRISTNA &  KVINNOR & BARN  M.M  .. OCH ALLA SOM INTE DELAR ISLAMS IDEOLOGI,  BLAND ANNAT I SVERIGE,    OCH ISTÄLLET FÖRSÖKER TVINGA PÅ OSS  ISLAMISTISKA  VÄRDERINGAR GENOM ATT OFTA & INTENSIVT ROMANTISERA  &  KALLA VUXNA FÖR "ENSAMKOMMNA FLYKINGBARN"  &   VISA  ISLAMISKA  HÖGTIDER & HUR DESSA UTSÄTTS FÖR  "VÅLD"  FRÅN ANDRA GRUPPER & GENOM ATT FÖRTALA ALLA OSS ICKE-ISLAMISTER ( INKLUSIVE JUDAR & KRISTNA  & ALLA SOM INTE DELAR ISLAMS IDEOLOGI/TRO  )   MED EPITET SOM "RASIST & FRÄMLIGSFIENTLIG & ISLAMOFOB " SOM OM VI KRITIKER  &   A L L A   ANDRA SKULLE HA ALLVARLIGA PSYKISKA STÖRNINGAR ,, ELLER VARA NÅGOT AV DESSA EPITET SOM SVT KRÄNKER OSS MED DAGLIGEN, ... SÅ STÅR DET KLART ATT FÖRTROENDET FÖR SVT ÄR  NOLL ( 0 )  EFTERSOM SVT BRYTER LAG & ÄR KLART PARTISKA & VILSELEDER & LJUGER FÖR SINA FÖRSÖRJARE SOM DE FACTO ÄR VI SKATTE- OCH TV-LICENSBETALARE  !!!   SÅ .. BOJKOTTA &  VÄGRA BETALA TV-LICENS SÅ LÄNGE SVT FORTSÄTTER MED DESSA KRÄNKNINGAR  MOT ALLA OSS ANDRA,   .. &  DÅ DEMOKRATER &  MEDBORGARE SEDAN MÅNGA GENERATIONER  &  SOM ÄGER EN ABSOLUT & LAGSKYDDAD RÄTT ATT SJÄLVA VÄLJA VILKET IDEOLOGI/TRO VI VILL HA,  ... &  SVTs  LAGBROTT &  SVTs  LÖGNER & BEDRÄGERIER  &  SVTs  CENSUR & FÖRTAL & KRÄNKNINGAR  MOT OSS KRITIKER & ICKE - ISLAMISTER  & DEMOKRATER & SKATTEBETALARE  SEDAN GENERATIONER  !!!!!    SVT  KRÄNKER DIG & STÄMPLAR DIG SOM "RASIST",  "ISLAMOFOB " & "FRÄMLINGSFIENTLIG"  OM DU INTE GILLAR ISLAM  .. TROTS ATT ISLAM INTE ÄR EN "RAS"  !!!  ISLAM ÄR EN IDEOLOGI/TRO  .. PRECIS SOM VILKEN IDEOLOGI/TRO SOM HELST & SOM VI HAR FLERA OLIKA AV I VÅRA POLITISKA PARTIER  & KYRKOR/FÖRSAMLINGAR  OSV .. I SVERIGE  !!!  DESSA FAKTA VERKAR SVT  OCKSÅ  &  MEDVETET IGNORERA & CENSURERA & LJUGA OM .. VILKET GÖR DERAS BROTT ÄN VÄRRE & DÅ DE VISAR EN KLAR INKOMPETENS  &  ALLVARLIG BRIST PÅ ALLMÄNBILDNING  !!!  DESSA ANTI-DEMOKRATER, LÖGNARE .. M.M,  INOM  SVT  HAR VI INGEN SOM HELST ANLEDNING ATT FORTSÄTTA FÖRSÖRJA .. OCH ÄN MINDRE TRO PÅ   !!!!!!!  ATT SVT BEVISLIGEN ÄR ETT SPRÅKRÖR FÖR DESSA ANTI-DEMOKRATER  (  ISLAMISTER )  I SVERIGE GÖR INTE SVTs  SAK BÄTTRE  !!!  SVT KRÄNKER & FÖRLJÖLIGAR ÄVEN JUDAR, KRISTNA OCH LIKNANDE GRUPPER SOM INTE ÄR ISLAMISTER .. PRECIS SOM ISLAMISTERNA OCKSÅ GÖR I SVERIGE & ANDRA LÄNDER  !!!  NI HAR VÄL SJÄLVA MÄRKT HUR SVT ENBART TALAR  OM & GÖR "REKLAM" FÖR DESSA ISLAMISTER    TROTS ATT VI HAR MÅNGA SLAG AV INVANDRARE I SVERIGE  &  SOM SVT  INTE ÄGNAR EN ENDA MINUT ÅT ELLER FÖR  !!!    SVT ÄR TYDLIGT & KLART ETT SPRÅKRÖR FÖR ISLAM ..  OCH INGA ANDRA  !!!!!!!   DET MÅSTE PÅPEKAS ATT SVT HANDLAR PÅ UPPDRAG  (  SÅLEDES BEROENDE  AV "POLITIKER"  INOM  "ALLIANSEN"  & DEN JUST NU SITTANDE MINORITETSREGERINGEN I SVERIGE )  .. OCH  "ALLIANSEN"  HAR LÄNGE HAFT ETT MYCKET NÄRA HANDELSUTBYTE MED KÄNDA & ISLAMISTISKA DIKTATURER SOM IRAN & SAUDIARABIEN  !!!!!  DETTA FAKTUM/SANNING  GÖR JU BARA SVTs  SKULD ÄNNU STÖRRE DÅ SVT  AGERAR SOM DE GÖR & SOM HÄR HAR BESRIVITS  EFTERSOM DET HANDLAR OM DIREKTA SVENSKA SOM INTERNATIONELLA LAGBROTT  &  ATT SVT  Ä V E N  LJUGER  OM  &  PÅSTÅR ATT DE ÄR  "O-BEROENDE" ..  GÖR SVT TILL BEDRÄGLIGA  &  INGA  SOM  FÖRJÄNAR  NÅGOT SOM HELST & VIDARE  FÖRTROENDE  !!!

DE

SO .. FREE FREEDOM OF  SPEECH   &   STOP  CRIME AGAINST HUMAN RIGHTS  -  E V E N   IN  SWEDEN   !!!!!!!