Älvkarleby Sportfiskeklubb

På grund av Älvkarleby Kommuns försäljning av tomterna där Sandstugorna ligger..

Att Sandstugorna som vi bedriver våran verksamhet i ska rivas... På grund av att

Älvkarleby Sportfiskeklubb inte har råd att flytta stugorna till annan tomt, då inte

kommunen vill hjälpa oss...

Älvkarleby är sportfiskets vagga i Sverige, här bildades år 1917 Sveriges Sportfiskeförbund..

Älvkarleby Sportfiskeklubb bildades den 20 Mars 1976....

http://www.alvkarlebysfk.se/sites/default/files/u3/elvkarleby%20SFK03.jpgÄlvkarleby Sportfiskeklubb

På grund av klubben och storfiskaren Lennart Hedman räddades sportfisket i Älvkarleby..

Gå gärna in på länken ovan, läs under flik Historia....

 

 

Vi vill på detta vis protestera mot Kommunens handlande i denna fråga, då vi inte

längre kan tillhandahålla toaletter, värmestuga eller andra möjligheter för sportfiskare..

Vi kan ej heller ta hand om våra ungdomar då vi inte har en klubbstuga, osäkert om vi

kan ha kvar klubben som genererat så mycket pengar till Älvkarleby Kommun.

Hitta hit!


Torbjörn Lindkvist    Kontakta namninsamlingens skapare