lågfartigröndal

Många bilar struntar i den hastighetsgräns om 30 km som råder i Gröndal idag, och även tvärbanan kan komma upp i höga hastighetsnivåer som ökar trafik osäkerheten.

På den korta sträckan genom Gröndals centrum samsas bussar, tvärbana, tung trafik,cyklister och gående. Dåligt sikt och få övergångställen gör att det blir väldigt viktigt att hålla denna hastighetsbegränsning. Om du håller med om detta och önskar en förändring av trafiksituationen genom att trafikverket engagerar sig i någon av följande frågor så så bidra i till denna namninsamling.

* Leda bort den tyngre trafiken från Gröndalscentrum och häva beslutet om att öppna Gröndal för genomfart.

*Öka hastighetkontrollerna

*Hastigetskylt/fartkamer