2012 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi undviker kärnkraftsel och produkter från kärnkraftsaktieägare

  OBS! Denna petition är samma som finsk petition Ydinvoimaboikotti! HUOM! Tämä adressi on sama kuin suomenkielinen Ydinvoimaboikotti! http://www.adressit.com/ydinvoimaboikotti     Följande nackdelar och problem hör ihop med kärnkraften:1. Det högaktiva avfallet avger livsfarlig strålning åtminstone i 200000 år. Man har fortfarande inte kunnat lösa problemet med slutförvaringen av detta avfall.2. Produktionskedjan för kärnbränsle medför märkbara miljöskador.(se t.ex: )Man försöker nu starta ura

Skapad: 2011-10-29 Statistik

Har vi samvete att svika Haddileh?

Hur är det möjligt att en tvåårig flicka som misshandlades och övergavs av sin biologiska mor skall rykas  från kärleksfulla trygga familj i Sverige?    Den tvååriga flickan Haddile är född utanför äktenskapet, vilket är en dödssynd i många länder, bland annat i Algeriet, därifrån flickan härstammar. Hon betraktas som en skam (haram) för familjen och därmed utgör hennes blotta existens ett hot mot familjens heder. Det är otaliga barn i världen som är födda utanför äktenskapet som dödas i hederns

Skapad: 2012-11-27 Statistik

Stoppa nedläggningen av folkhälsovetenskapliga utbildningen MAH

Vi har fått information om att det Folkhälsovetenskapliga programmet på både kandidat och masternivå löper stor risk att läggas ner! Inte på grund av dålig kvalité UTAN på grund av besparingar som är baserade på exempelvis, söktryck på programmet, antalet som klarar kurser, antalet som fullföljer hela programmet etcetera. Vi anser att det är fel väg att gå då det folkhälsovetenskapliga programmet och folkhälsovetare behövs. Det är en viktig yrkesgrupp, inte minst för att utveckla den sociala hå

Skapad: 2012-12-13 Statistik

Förevigt trogna Brynäs If

Hej allihopa! Nu har vi två tänkt på en liten sak som har växt sig större under säsongen. Ni vet som andra lag som t.ex. Frölunda och AIK har en egen låt innan deras spelare kommer in på isen, varför skulle inte Brynäs kunna vara med på den linjen? Vad hade då inte passat perfekt med allas vår egna Viktors låt; "Brynäs är vårt namn"? Sångare kommer att ändras så det blir lätt att följa med i texten. Musiken kommer bli pampigare som passar i en Arena. Kommer även eventuellt göra låten kortare (2

Skapad: 2012-04-06 Statistik

Vi som vill bevara Arvikas kulturbyggnader!

Vi som vill bevara Arvikas kulturbyggnader! En ny rivningsvåg hotar återigen flera gamla hus i centrala Arvika. Nu hotas bland annat:• "Huset" på Fabriksgatan. • Arvikas sista envåningshus näst längst ner på Hantverksgatan.• Karamellfabriken på gården mellan Kappan och Huset.• Auktionskammaren på samma gård. Med den här gruppen ska vi få kommunpolitkerna att vakna upp och börja slå vakt om Arvikas själ och småstadsprägel.Att byggnaden värderas högt av en lokal opinion kan väga tungt vid en bedö

Skapad: 2012-01-14 Statistik

Rädda Pellinge lägergård Pelastakaa Pellingin leirikeskus

Den kyrkliga samfälligheten i Borgå planerar att sälja Pellinge lägergård p.g.a. ekonomiska orsaker. Lägergården ligger ändå på en alldeles unik plats i den vackra skärgården och om församlingen nu säljer den kommer de aldrig mer att kunna skaffa sig en liknande fastighet. Pellinge erbjuder inte endast ett ställe för läger, utan mycket mer. Pellinges värde kan inte mätas i pengar! Om ni skriver under denna adress visar ni att ni bryr er om lägergårdens framtid. Porvoon seurakuntayhtymä suunnitte

Skapad: 2011-11-17 Statistik

Bevara Lambohofs säteri

    Skriv under denna namninsamling om du vill bevara, utveckla och tillgängliggöra den nationellt unika kulturmiljön vid Lambohofs säteri för framtiden! UTVECKLA LAMBOHOFS SÄTERI - en helt unik svensk kulturmiljö från 1700-talet! Lambohofs säteri strax sydväst om Linköping är både ett nationellt byggnadsminne och ett riksintresse för kulturmiljön som måste bevaras för framtiden. Här finns aktiva människor i en naturlig lantlig miljö med natur- och kulturmiljöspår från 10.000 år tillbaka, helt

Skapad: 2012-03-04 Statistik

Begränsa fyrverkerierna

TÄNK PÅ MÄNNISKORNA, DJUREN OCH MILJÖN! Fyrverkerier ska skötas av stat, kommun eller klubbar. Idrottsklubbar och andra klubbar kan varje år anordna egna fyrverkeriarrangemang, med fastställd start- och stopptider på särskilt utvald plats. ALLA får då möjligheten att uppleva fyrverkerierna, samtidigt som ingen skulle komma till skada, bli traumatiserad, uppleva ångest eller andra obehag. Skriv på! Namninsamlingen ska lämnas till Regering och Riksdag. Kampanjen skickades till samtliga ministr

Skapad: 2012-12-30 Statistik

Svenska ridsportförbundet, konkurrensrädda?

Idagsläget kan man som medlem i SvRF inte starta i tävling anordnad av annat förbund/organisation, utan att riskera avstängning från SvRF tävlingar. Vi vill kunna tävla vilka tävlingar vi vill och kunna tex. åka på rasshower och hoppa, rida dressyr eller vad som behagar utan att därför bryta mot de regler som idag finns hos SvRF. Läs denna artikel där ämnet tas upp: http://www.hastmagazinet.com/newsItem.aspx?id=47558   För att förtydliga, så är det detta stycke ur Svenska ridsportförbundets geme

Skapad: 2012-12-16 Statistik

Pirilö Golfs askprojekt

Pirilö golf planerar använda flygaska från Alholmens kraft som utfyllnadsmaterial på övningsbanan och flera ordinarie banor. Askan har konstaterats innehålla halter av arsenik, koppar, bly, klorider, sulfater, krom, molybden och selen som överskrider gränsvärdena. Askan innehåller dessutom radioaktiva ämnen så som cesium 137, uran, polonium 210, radium, torium. Flera av ämnena är toxiska och cancerframkallande. Aska har inte använts som utfyllnadsmaterial på golfbanor tidigare, vilket innebär at

Skapad: 2012-11-29 Statistik