BREV TILL REGERINGEN

Jag har nu skickat iväg ett brev till Regeringen angående indragning av Assistansersättning för våra handikappade. Jag tror inte dom förstår hur hårt det drabbar våra handikappade när FK drar åt svångremmen angående behovsprövade timmar. Visst är det KOmmunens ansvar när FK drar in, men det är ingen självklahet att det löser sig på en gång , utan det kan dröja väldigt länge innan man får nåt beslut. Då är det nåt som kallas SOL som ska gå in, dvs Hemtjänst med punkt insattser. Det passar inte alla och dom kommer ju bara några ggr/dag och det är olika personal så gott som varje gång. Det är inte så roligt att ha en massa olika personer springande i hemmet och inte för våra handikappade heller. Det kan vara väldigt tjänstligt bl a den intima hygienen mm. Jag hoppas att jag kan få med mig fler som håller med för det är att sparka på dom som redan ligger.