Vi som vill behålla tillagningsköket på Gärdets förskola

Kungsbacka kommun har beslutat att stänga tillagningsköket på Gärdets förskola och övergå till att leverera s.k. "cook and chill-mat" producerad i ett kommunalt storkök. Genomförandet baseras på ett politiskt beslut tagit 1997 i syfte att komma ifrån varmhållen mat och dess negativa effekter. Idag har allt fler kommuner insett fördelarna med att ha lokala tillagningskök på förskolor och skolor. De beräknade kostnadsbesparingarna vid satsning på storkök har uteblivit p.g.a. dyra ombyggnader, ökade transporter och ökat svinn. Dessutom går det inte kvalitets- och näringsmässigt att uppnå samma resultat med förprocessad mat jämfört med att tillaga den på plats och efter behov. På nationell- och europeisk nivå drivs projekt kring måltiderna och måltidsupplevelsen i syfte att främja folkhälsan. Att då stänga ett av de få lokala tillagningskök som finns kvar i Kungsbacka kommun och istället servera mat från ett centralkök anser vi är ett steg i helt fel riktning. Låt oss istället utvärdera hur Gärdet fungerar, låt fler barn i kommunen få vara nära matlagningen som en viktig del av måltidsupplevelsen och låt fler barn aktivt få vara delaktiga i besluten kring maten. Vi ser fördelarna och vi vet att det fungerar!

Investeringen som kommunen tänker göra är INTE en kostnadsbesparing utan leder enbart till sämre kvalité. Vi kräver därför att det politiska beslutet ändras och att det lokala tillagningsköket på Gärdets förskola får vara kvar.