Ge Jakobstads Sinfonietta en rejäl chans

Jakobstads Sinfoniettas framtid bör få en faktabaserad utvärdering och en öppen och saklig behandling
Vi undertecknade kräver att Jakobstads stadsfullmäktige tar upp fortsättningen på projektet Jakobstads Sinfonietta till saklig behandling där fakta synas objektivt, behov utvärderas och också Jakobstads Sinfoniettas företrädare ges en rejäl möjlighet att delta i beredningen av framtida lösningar av stadens och regionens kulturpolitik.
Motivering
Jakobstads Sinfonietta är ett projekt som löper 1.8.2009-31.7.2012. Orkestern består av 9 halvtidsanställda yrkesmusiker, 1 konstnärlig ledare, 1 heltidsanställd intendent och 1 deltidsanställd orkesterproducent. Staden Jakobstads mål med projektet är att ge de musikstuderande vid musikutbildningarna i Jakobstad en professionell läromiljö genom att knyta en ensemble med professionella musiker till staden. Därtill berikar Jakobstads Sinfonietta stadens, Österbottens och Svenskfinlands musikliv.
P.g.a. misstag i uppstartsskedet uppstod ekonomiska problem och genom administrativ vanskötsel i inledningsskedet verksamhetsmässiga problem. Verksamheten spelåret 2011-2012 har visat att problemen kan rättas till. Med halvtidsanställda musiker har vi 2011 producerat 40-talet evenemang med samma summa pengar som man 2010 producerade 20-talet evenemang. En ny konsertsal öppnas vid stadens torg och Jakobstads Sinfoniettas uppskattade konsertserier (som redan har 138 abonnenter) skulle utgöra kärnan och flaggskeppet i det publika utbudet. Musikerna samarbetar med framgång med nationellt och internationellt ledande dirigenter och solister. Studerandenas deltagandegrad i projekten har stigit från 10% (2010) till 65% (våren 2012). Trots att antalet daghems- och skolkonserter flerdubblats är efterfrågan fortfarande större än orkestern kan tillfredställa. Ett flertal musikverksamheter i Österbotten och Svenskfinland berikas av orkesterns medverkan. Och sist men inte minst: Jakobstads Sinfoniettas personal är beredd söka kreativa lösningar på de ekonomiska problemen.
Nu driver ett fåtal politiker - utan förståelse för verksamhetens natur, utan vilja att ta till sig fakta och utan demokratisk insyn - att den budget som har stått till Jakobstads Sinfoniettas förfogande skall fördelas på andra verksamheter. Vi kräver att Jakobstads stadsfullmäktige snarast rättar till detta missförhållande och tillsätter en arbetsgrupp med vilken Jakobstads Sinfonietta kan föra en kreativ och konstruktiv dialog baserad på fakta.