Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Extern granskning av Kungälvs kommuns "marknadshyror" samt agerande gentemot Våghals AB

VÅGHALS VS KUNGÄLVS KOMMUNSedan i mars 2019 har Våghals AB (företaget bakom Kongelfs Gästgifveri & Kungälvs Citycamping) ännu en gång försökt föra en dialog/förhandla med Kungälvs kommun. Vi anser att vi som småföretagare har blivit felaktigt och illa behandlade. Vi blir ignorerade, man vägrar förhandla, vi bjuder in till samtal men ingen kommer, vi blir hänvisade fram och tillbaka till olika personer och till och med förlöjligade av ledande politiker. Trots upprepade skrivelser till Kommuns

Skapad: 2021-01-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 308 305

Avhys Amazon, Google och FB:s servrar från svensk mark.

Företagen Amazon, Google och FB har visat sig vara emot yttrandefrihet och demokrati samt är ett hot mot svensk elförsörjning och vi kräver därför att dessa företags servrar avhyses från Sverige. Ovanstående företag ställer sig inte bakom svensk grundlag eller konventionen om mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefrihet eller åsiktsfrihet och bör därför inte få skydd, hemvist eller fördel av att ha sina servrar stationerade i Sverige. De makthavare och myndighetspersoner som ställer sig bakom

Skapad: 2021-01-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 83 82

Förbjud RNA VACCIN

Jag vill RNA VACCINET ska förbjudas OMEDELBART! Håller du med så skriv under. Vi behöver visa vi är många som vill förbjuda detta RNA VACCIN .

Skapad: 2021-01-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 12 11

Inomhushall för skateboarding i Oskarshamn

Under ett år har skateboardåkarna i Oskarshamn ökat drastiskt i antal och visat intresse. Det är ett community av åkare som snabbt har bildats och en förening är på gång. Problematiken med att bo i Oskarshamn och syssla med denna hobby är helt självklar. Det finns inget alternativ på vintern.  Det vi vill är att alla som kan tänka sig stå bakom att kommunen fixar en lokal skriver under här. Vi som åker och är engagerade i skatevärlden kommer självklart engagera oss med att fixa så det blir ett b

Skapad: 2021-01-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 235 231

Stöd för Vägval Stockholms anmälan om registrering av partibeteckning för val till Kommunfullmäktige samt Region Stockholm

Inlämning av namnunderskrifterna till Valmyndigheten görs via Notarius Publicus som intygar om att sådana har visats upp. För att stödförklaringen ska vara giltig krävs att den som skriver under har rösträtt för det val som registreringen gäller vid tidpunkten för underskriften. Använd inte Facebook-inloggning utan fyll i formuläret, tack.

Skapad: 2021-01-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 86 85

Stäng skolor.

Vi på 8b Ånestadskolan vill att kommunen ska stänga skolorna eftersom vi ungdomar är smittbärare och vi värnar om samhällets säkerhet.   

Skapad: 2021-01-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 12 12

Låt syskonen få stanna i Sverige!!!

https://www.hd.se/2021-01-10/dagen-innan-julafton-forsvann-allt-hopp-nu-utvisas-de-till?utm_content=buffer33406&utm_medium=hdpunktse&utm_source=fb&utm_campaign=bfr Låt syskonen få stanna! Här har de bott och fått ett liv, vänner! Vad ska de i Vietnam att göra? De känner inte sina släktingar, kan inte språket eller kulturen! Snälla skriv på,hjälp tjejerna!! 

Skapad: 2021-01-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 35 35

Bygg Nordmarkens Arena i Årjäng

Vi som är involverade i en förening som är verksam i Årjängs sporthall vet att halltiderna är begränsade och att ett hallschema inte alltid är det lättaste att få ihop. Vår ambition är givetvis att fler barn, ungdomar och vuxna ska få ta del av idrottsglädjen, gemenskapen och såklart chansen att motionera på ett varierat sätt. I dagsläget så finns det två sporthallar där flera olika idrottsföreningar är verksamma. Om vi föreningar vill expandera vår verksamhet så kommer det bli svårt då endast 2

Skapad: 2021-01-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 84 84

Vi vill distansutbildning i Älmhult för högstadieelever i början av vårtermin i 2021 för att minska Covid spridningen

Upprop för distansutbildning i högstadie i ÄlmhultDet är visat att skolorna spelar stor roll i covid spridningen, oavsett vad FHM påstår.Vi ser allvarligt på den stora smittspridningen i Älmhult.Även barn kan få svårartad och långvarig sjukdom av coronavirusinfektion.Regeringen tillåter distansutbildning men vågar inte ta ställning generellt. De hänvisartill FHM, som i sin tur pekar på regioner, vilka gömmer sig bakom regionalainfektionsläkare, vilka skickar frågan vidare till kommuner, som sätt

Skapad: 2021-01-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 43 43

Vi höjer vår röst för de utsatta barn som inte kan eller får möjligheten att höja sin!

Många barn har mist sina liv i händerna på våra myndigheter och hundratusentals mister hela sin barndom när de inte får det stöd och skydd de behöver. De omfattande bristerna inom socialtjänsten har pågått i decennier utan att vi har sett förändring eller förbättring. Vi hör både barn, ungdomar, forskare, socionomer, familjer och familjehem vittna om omfattande systemfel och brister. Våren 2020 kunde vi alla läsa om Esmeralda, även kallad Lilla hjärtat, som genomgripande sveks av våra myndighete

Skapad: 2021-01-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2405 2387