Delning av Bålsta Dojo

Över 90% av kampsportcoacherna (Thai o BJJ) är eniga om att vilja flytta all kampsportsverksamheten till ny förening och under nytt klubbnamn vilket innebär att kunskapen och kompetensen som är viktig när vi tränar dessa sporter säkerställs och flyttas med vid delning av nuvarande förening och ny organisation för att bedriva kampsporten i bålsta. 

Genom att skriva under denna namninsamling stödjer vi cotchernas beslut och vi som medlemmar begär att föreningen förändrar sin verksamhet genom att kallar till extra årsmöte med en fråga på agendan, Att dela föreningen Bålsta Dojo. En kampsportsförening och en förening för F2/crossfit i enlighet med det Pm som återfinns i länk nedan och kommer inlämnas till styrelsen och delges föreningens samtliga medlemmar. Detta innebär i korta drag: 

  • Att styrelsen kallar till extra årsmöte och slutför processen med överenskommelsen på papper senast vid utgången av juni månad. Detta för att i god tid kunna informera våra medlemmar om på vilken adress  våra respektive sporter kommer bedrivas och till vilke förening de skall betala sin medlemsavgift, beroende på sport de vill träna. Det är viktigt att vi kan informera våra medlemmar med god framförhållning. 
  • Att utrymmet som kampsporten idag har tillgång till i nuvarande lokal är för litet, det vingklipper möjligheten att träna våra kampsporter fullt ut.
  • Att sporterna har vuxit ifrån varandra och framför allt kampsporten har hamnat i skymundan och kan inte idag under nuvarande organisation och förutsättningar bedrivas på ett bra sätt för att utveckla duktiga fighters för sport och tävling. 
  • Att sporterna går skilda vägar i syfte att kunna utvecklas professionellt och under rätt förutsättningar.
  • Att fysiska och praktiska förutsättningar redan finns framarbetat så väl vad det gäller eventuell ny lokal, förening, stadgar, styrelse,mm. 
  • Att föreningens tillgångar och inventarier fördelas rättvist mellan sporterna. 
  • Att arbetsgruppen för framtagande av ny kampsportsklubb i Bålsta har mandat att förhandla delningen och fördelningen av tillgångar och inventarierna med F2 representanter. 
  • Att det med kampsport menas såväl Thaiboxning som BJJ, mm.
  • Att föreninegn efter delningen inte bedriver konkurrerande verksmahet med varandra, gäller respektive förenings huvudsport (kampsport eller F2/crossfit).
  • Att delningen sker utifrån föreslagen process i PM:et längre ner i denna Namninsamling. 

 

Nedan länk till det PM som kommer ligga till grund för processen i denna fråga samt länk till bilaga 1 - fördelning av tillgångar och inventarier. För dig som vill läsa in dig djupare i frågan. 

 

https://drive.google.com/file/d/17K-MuR8-Uq-rrYcsgJVnd4KQ_djbQYNh/view?usp=sharing 


Arbetsgruppen för kampsporten inom Bålsta    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Arbetsgruppen för kampsporten inom Bålsta kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...