Rör inte våra landsbygdsskolor i Värnamo kommun

Skriv på vår namninsamling genom att signera listan för att stoppa Barn- och utbildningsnämndens förslag om att lägga ned våra landsbygdsskolor i Gällaryd och Fryele. Vi vill bevara och utveckla våra f-6skolor i Gällaryd och Fryele.

Förslaget gäller även att förskolan i Gällaryd ska flytta sin verksamhet till Gällaryd skola, där varken ute eller innemiljön är anpassad efter förskolans verksamhet, vilket vi motsätter oss.


Gällaryd och Fryele Föräldraföreningar    Kontakta namninsamlingens skapare