Ändra tillbaka tiderna för 15h-barn på förskolorna i Nora kommun

Måndagen den 29 april 2024 fick föräldrar i Nora kommun information om att bildningsnämnden fattat ett beslut kring vilka tider de barn som endast är berättigade 15h/veckan på förskolan ska ha. Dessa nya tider är måndag till fredag 8-11 från tidigare 5 timmar, 3 dagar i veckan inkl lunch. Dessa beslut är fattade utan att vårdnadshavare eller förskolepersonal fått tycka till i frågan.

Anledningen enligt kommunens tjänsteskrivelse är att det är för att skapa en kontinuitet för förskolebarnen att delta i den pedagogiska undervisningen och vikten av ett barns 1000 första dagar i livet.

Vi är redan många som tror att detta INTE kommer bidra till den kontinuitet som kommunen önskar, utan faktiskt leda till ännu sämre närvaro och tillvaro. Det skapar bara en stress hos våra barn och barnfamiljer i kommunen att lämna/hämta på förskolan dessa tider. Många fler konsekvenser förutses också.

Hjälp oss att få till en förändring redan innan detta träder i kraft i Augusti 2024. För barnens skull.


Johanna Holmkvist    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Johanna Holmkvist kan se all information jag lämnar i detta formulär.


Jag ger Johanna Holmkvist tillåtelse att överlämna den information som jag lämnar på detta formulär till följande parter:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...