Låt förskolan Backsippan finnas kvar

Backsippan är en liten förskola i Skultorp. I dagsläget har den 3 avdelningar där all personal och alla barn känner varandra. Detta ger en stor trygghet för alla såväl barn som personal och föräldrar. Skulle Backsippan läggas ned finns endast 2 förskolor kvar i kommunal regi. De senaste åren har det varit långa köer för att få plats på förskola i Skultorp. Hur ska ni lösa detta om förskolan lägga ned. Att eventuellt behöva skjutsa sina barn in till förskolor i stan gör att Skultorp skulle minska i attraktivitet. Alla förskolor kan inte finnas inne i stan. Även vi utanför själva tätorten måste kunna få våra liv att gå ihop. Behåll förskolan Backsippan i Skultorp för barnen och familjernas skull.


Theres Ingemarsson Thiberg (förälder)    Kontakta namninsamlingens skapare