Öppet brev till Region Dalarnas ledning

Med anledning av att verksamhetschefen för Op-An-IVA-kliniken, Falu lasarett, har blivit varslad om att förordnande som verksamhetschef kommer avslutas i förtid.

Op-An-IVA-kliniken har en lång tradition av tillitsbaserat ledarskap. Mod och tydlighet har präglat chefer och ledare, liksom en oavbruten strävan att ständigt utveckla och driva verksamheten framåt.

Klinikens nuvarande verksamhetschef har sedan 2018 förvaltat denna tradition och i åtskilliga avseenden visat prov på ett lyhört, synligt och verksamhetslojalt ledarskap kännetecknat av tydlig kommunikation. Ledarskapet på kliniken sporrar till att ansvarsfullt driva verksamheten framåt och fortsatt utveckling.

Op-An-IVA-kliniken är en välfungerande klinik och en attraktiv arbetsplats med trygga, engagerade och drivna medarbetare med förutsättningar för att bedriva en god och säker vård. Arbetet med att skapa och upprätthålla en säkerhetskultur kräver både långsiktighet och uthållighet. Denna kultur utvecklas bäst i organisationer med gott arbetsklimat, psykologisk trygghet och där medarbetarna tillsammans med ledningen strävar efter att upprätthålla en hållbar verksamhet.

Den senaste Medarbetarenkäten visar att medarbetarna på Op-An-IVA-kliniken, trivs på sin arbetsplats, upplever en god arbetsmiljö och har ett stort förtroende för sin verksamhetschef. Det är fler som vill arbeta på kliniken än det finns plats och kliniken är oberoende av hyrpersonal, vilket är unikt i Sverige.

För fyra år sedan ledde nuvarande verksamhetschef kliniken genom en av de största prövningar svensk sjukvård upplevt. Pandemin var en orolig och oviss tid för hela samhället. Första vågen slog hårt mot Dalarna och intensivvårdsavdelningen expanderade från 8 till 22 intensivvårdsplatser på mindre än en vecka samtidigt som direktiven ändrades snabbt, i takt med att en helt ny patientgrupp fyllde upp sängarna. Under dessa förhållanden möjliggjorde ett ledarskap genomsyrat av tillit till verksamheten,  närvaro och flexibilitet att vi trots omständigheterna kunde bedriva en säker vård.

Torbjörn Roos har ett stort stöd både internt och utanför kliniken. En sådan förebild ska framhävas och inte avvecklas. Vi är idag starkt oroade över att han har blivit varslad.

Vi vill att Torbjörn Roos blir kvar på sitt uppdrag och fortsätter att  leda Op-An-IVA-kliniken med mod, tydlighet och tillit.


Läkargruppen Op-An-IVA-kliniken    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Läkargruppen Op-An-IVA-kliniken kan se all information jag lämnar i detta formulär.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...