Protest mot ändring av reglerna för ”15-timmarsbarn” inom barnomsorgen i Osby kommun

I dagsläget kan barn som vistas på förskola få tiden förlagd på tre dagar i veckan a’ fem timmar, de får då också lunch på dagen. Från och med den 1 augusti 2018 kommer denna regeln ändras och tiden kommer då endast få förläggas på fem dagar a’ tre timmar och lunch kommer inte att ingå.

För min familj kommer denna ändring innebära en avsevärt mer komplicerad vardag då vi måste köra bil till förskolan och två småsyskon ska följa med vid varje hämtning och lämning. Tre timmar går försvinnande fort för oss vuxna liksom för våra barn och känslan kan rimligtvis bli att vi inte gör något annat än transporterar våra barn till och från förskolan. En hämtning av ett hungrigt barn stax innan lunchtid kommer dessutom vara en utmaning jag personligen gärna vill undvika.

 

Osby kommun ska alltid värna om barnens bästa i enlighet med barnkonventionen, och jag ställer mig frågande till om detta verkligen tagits i beaktning och en risk-och konsekvensanalys gjorts i samband med detta beslut.

 

Om du, liksom jag, vill protestera mot denna ändring kan du skriva på denna namninsamling så kommer den under sommaren lämnas in till beslutsfattare i Osby kommun.

 

Christine Jönsson

Förälder, Toftagården Visseltofta


Christine Jönsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Facebook